SKML - Kwaliteitsbewaking parasitologische diagnostiek

 

Hier vindt u informatie betreffende de kwaliteitsbewaking parasitologische diagnostiek, specifiek bedoeld voor deelnemers aan de SKML rondzending parasitologie. Per 2012 zijn deze webpagina's zonder inloggegevens toegankelijk.

Bij vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u contact opnemen met Lisette van Lieshout.

Uitslagen van de SKML rondzendingen staan in het programma QBASE. De NVP website is niet gerelateerd aan dit invoerprogramma. 

Bij vragen over of problemen met QBASE dient u rechtstreeks contact op te nemen met het bureau van de SKML.  

 

Flyer with information in English concerning the Quality Control scheme for molecular detection of gastro-intestinal parasites. See also SKML website.

 

Algemene informatie 

Door middel van het organiseren van externe kwaliteitsbewaking (rondzendingen) wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau van de parasitaire diagnostiek. Een groot aantal ziekenhuizen/instituten/laboratoria in Nederland nemen deel aan deze rondzendingen.
De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door bij de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVP/SPLD.

 

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)

De SKML is een organisatie waarin bijna alle Nederlandse stichtingen die zich bezighouden met kwaliteitsbewaking van medische laboratoria vertegenwoordigd zijn. Deze organisatie is opgedeeld in secties naar de verschillende beroepsgroepen.

De Sectie Parasitologie houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van de microscopische en moleculaire parasitologische diagnostiek. Tevens is een parasitoloog vertegenwoordigd in de Sectie Infectieziekten-serologie. De sectie komt op regelmatige basis bijeen om zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de rondzendingen te bespreken.

Voor meer algemene informatie zie SKML.

Voor vakinhoudelijke informatie over de parasitologie rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectie leden.

Samenstelling van de sectie Parasitologie (Commissie Kwaliteitsbewaking Parasitologie):

Dr. J. van Hellemond - voorzitter

Dr. L. van Lieshout - secretaris

Dr. T. Mank - penningmeester

Dr. J.J.C.M. van de Leur - namens NVKC

Dr. B. Mulder - namens NVMM

 

Met als adviserende leden:
Mw. T. Derks

Drs. T. Kortbeek

Dr. F. Stelma
Historie sectie samenstelling

Drs. T. Kortbeek had tot 2014 zitting in de Sectie Infectieziekten-serologie van de SKML.

 

Externe kwaliteitsbewaking parasitologie (rondzendingen)

Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML bureau. Dit bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via de SKML.

 

Opzet rondzending bloed- en darmparasieten

 •  
  • De rondzending Bloed/Darm parasieten bestaat uit 4 rondes per jaar. Elke ronde bestaat uit 4 monsters, gewoonlijk twee bloedpreparaten en twee feces preparaten. Deze preparaten moeten met behulp van microscopisch onderzoek op de aanwezigheid van parasieten worden getest. Daarbij wordt twee keer per jaar twee bloedmaterialen toegevoegd ter beoordeling met de malaria sneltesten. 
  • De rondzending wordt verzorgd door de secretaris van de sectie, vanuit vanuit het Laboratorium voor Parasitologie, Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Havenziekenhuis en Erasmus MC, Rotterdam
  • Het materiaal wordt eerst door een aantal referentie laboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat een korte casus-omschrijving meegestuurd.
  • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarbij tevens bijpassende verdiepingsvragen worden gesteld. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te verhogen.
  • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, als ook een vakinhoudelijke bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
  • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.

 

Opzet rondzending Moleculaire parasitologie 


  • De rondzending Moleculaire Parasitologie bestaat uit 3 rondes per jaar. Elke ronde bestaat uit 3 monsters, gewoonlijk ongefixeerde feces preparaten. Deze preparaten kunnen op met behulp van moleculair onderzoek (PCR) op de aanwezigheid van aantal vooraf vastgestelde parasieten worden getest. 
  • Sinds 2015 is er ook een moleculaire rondzending voor Trichomonas op urine
  • De rondzending wordt verzorgd door de voorzitter van de sectie, vanuit het Laboratorium voor Parasitologie, Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Havenziekenhuis en Erasmus MC, Rotterdam
  • Het materiaal wordt eerst door een aantal referentie laboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat een korte casus-omschrijving meegestuurd. 
  • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarbij tevens bijpassende verdiepingsvragen worden gesteld. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te verhogen. 
  • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, als ook een vakinhoudelijke bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen. 
  • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.

 

Doelstellingen sectie


 •  
  • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de sectie parasitologie-SKML constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
  • De sectie stelt regelmatig een beleidsplan op en brengt jaarlijks verslag uit naar het bestuur van zowel de NVP als van de SKML. De verslagen staan op het besloten SKML gedeelte van de NVP website.
  • De sectie ondersteund activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van parasitologische diagnostiek in Nederland. Kennisoverdracht wordt bevorderd via een actieve website en het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers. Tevens wordt er financiële ondersteuning gegeven aan activiteiten ter bevordering van de parasitologische diagnostiek. Details hierover zijn terug te vinden op de NVP website en in de beleidsplannen en de jaarverslagen.
Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven