Diagnostiek richtlijnen

- NVP richtlijnen malariadiagnostiek 2009 (update van richtlijnen 1998)

- NVP/SKML Parasitologie sectie - richtlijn voor tellen parasietendichteheid

- Bloedpreparaten: Maken van grote series bloedpreparaten (voor onderwijs of voor SKML): zie  pdf of Diagnostiek Protocollen
- Feces monsters: Verzamelen van grotere hoeveelheid feces (voor onderwijs of voor SKML): zie pdf of Diagnostiek Protocollen
- Voorbeelden van formulieren bestemd voor (huis)arts en/of patient bij aanvragen extra materiaal voor onderwijs of rondzending
- naar de website malariadiagnostiekAnimatiefilmpjes over laboratorium diagnostiek van malaria (onder andere gefinancierd door de NVP)
Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven