Cursussen Medische Parasitologie

Algemene informatie

De NVP streeft naar een optimale afstemming van het cursusaanbod binnen Nederland. Daarom ondersteunt het NVP bestuur initiatieven gericht op afstemming van het cursusaanbod, zowel wat betreft de inhoud als locatie en tijdstip.

Op deze pagina vindt u een lijst van cursussen op het gebied van de Medische Parasitologie. De meeste van de nascholingscursussen worden georganiseerd door lokale bureaus voor Post-Academisch Onderwijs en door instellingen voor Hoger Laboratorium Onderwijs. Deze richten zich primair op de klinische laboratorium diagnostiek van parasitaire infecties in een Nederlandse setting. Sommige cursussen richten zich voornamelijk op de technische aspecten, anderen besteden meer aandacht aan de theorie, interpretatie van de waarnemingen en daaruit voortvloeiende klinische adviezen.

Cursussen die op de NVP website vermeld staan komen in aanmerking voor een NVP-certificatie voor de deelnemers. Hiervoor dient de cursus coördinator minimaal 3 weken voor de gewenste afleverdatum contact op te nemen met de NVP via Dr. Lisette van Lieshout. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De voorwaarden die gelden voor certificatie en vermelding van cursussen op de NVP-website staan hieronder vermeld.

De sectie Parasitologie van de SKML zal actief zijn deelnemers attenderen op de website van de NVP waarin een overzicht van alle goedgekeurde cursussen wordt gegeven. De sectie onthoudt zich van het adviseren van specifieke cursussen. Zitting van een cursus-coordinator in de Parasitologie sectie van de SKML of het NVP bestuur geldt niet als aanbeveling van de cursus en cursus-coördinatoren maken geen gebruik maken van een SKML deelnemerslijst voor het propageren van een bepaalde cursus.

 

Voorwaarden voor cursus certificatie / cursus vermelding:
 • De cursus-coördinator is lid van de NVP en stelt zich bij voorkeur actief op binnen de werkgroep klinische parasitologie.
 • Het NVP bestuur ontvangt voor iedere cursus (in de praktijk eens per jaar) een update, te weten: nieuwe cursus data, een gedetailleerd inhoudelijk programma en een overzicht van de (gast)docenten. De cursus-coördinator stelt zich in deze actief op naar het NVP bestuur. Indien hier niet aan wordt voldaan verloopt een bestaande vermelding.
 • Minimaal één van de landelijke diagnostische kenniscentra is inhoudelijk betrokken bij cursus en kan worden aangesproken op de geleverde kwaliteit van zowel de theorie als de praktijk onderdelen. Deze betrokkenheid dient vermeld te staan zowel in de aankondiging als het cursusprogramma.

Voor meer informatie en/of aanmelden van een cursus kan men contact opnemen met één van de bestuursleden van de NVP.Post Academische Cursussen
1a. Medisch Parasitologische Diagnostiek Leiden
Duur cursus 10 dagen (2 weken)
Datum

25 januari - 5 februari 2016

De eerste week van deze cursis wordt in het Engels gegeven en staat open voor buitenlandse deelnemers.

De cursus van 2016 zal worden gegeven volgens praktisch dezelfde opzet als in 2015 

Georganiseerd door

Afdeling Parasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Doelgroep - microbiologen en klinisch-chemici (i.o.)
- analisten met enige ervaring in de parasitologische diagnostiek
- onderzoekers die een parasitologisch onderwerp bewerken.
- aanstaande tropengangers met medisch-diagnostische taken
Aantal deelnemers Minimaal 12, maximaal 22
Locatie van de cursus

Leiden (cursuslocatie: Hogeschool Leiden, achter LUMC)

Sluitingsdatum voor de inschrijving

Zie website Boerhaave of direct

Inschrijving zal starten in mei 2015 en kan nog tot half januari 2016, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kosten

± € 1.450,00 (inclusief catering en cursusboek) voor volledige twee weken (internationale deelnemers kunnen alleen de eerste week volgen voor €950,-)

NVP certificaat ja
Accreditatie Accreditatie van de cursus door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is aangevraagd als ook voor de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers. 
Inhoudelijk

Deze cursus heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de klinische, diagnostische  en therapeutische aspecten van humane parasitaire aandoeningen zoals deze gezien worden binnen de Nederlandse medische laboratoria. 

De cursus is op de dagelijkse praktijk georiënteerd met een zeer sterke nadruk op de microscopische diagnostiek. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod. Omdat het LUMC al vele jaren actief is in het ontwikkelen en implementeren van parasitologische PCRs zal de rol van de moleculaire diagnostiek binnen de klinische parasitologie uitvoerig worden besproken. Maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere nieuwe laboratoriumtechnieken, inclusief snelle malaria-diagnostiek, het fixeren en kleuren van ontlastingsmonsters, antigeenbepalingen en serologische onderzoeksmethoden.
Alle gangbare parasitaire infecties komen aan bod waarbij steeds patiënten cases centraal staan. Het bekijken van microscopische preparaten wordt daarbij regelmatig afgewisseld met het bespreken van de bijbehorende klinische vraagstellingen, inclusief het diagnostische en therapeutische beleid. Diverse interactieve onderwijsvormen zullen worden afgewisseld.
 
Naast de vaste LUMC docenten zijn er gastsprekers uit vijf verschillende parasitologische centra in het land. Zij zullen de diagnostische aspecten van diverse parasitaire aandoeningen verder illustreren en daarbij een breed beeld geven van het parasitologisch klinisch onderzoek in Nederland.
  
De samenwerking tussen deelnemers met een diversiteit aan ervaring op microscopisch, klinisch en onderzoeksgebied blijkt al jaren een leerzaam en stimulerend aspect van de cursus. Analisten met weinig of geen ervaring raden wij aan eerst één van de post-HBO cursussen te volgen.Ter orientatie: programma januari 2014
In 2016 zal het programma zijn als die van 2015. Dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld als in 2014 en daar voor, maar per 2015 is de volgorde aangepast. In de eerste week zal de nadruk nog veel meer liggen op het laboratorium onderzoek en op de meest voorkomende parasitaire aandoeningen, terwijl in de tweede week de nafruk zal liggen op klinische, epidemiologische en therapeutische aspecten en de meer exotische parasieten. De eerste week zal in het Engels gegeven worden en staat open voor internationale delnemers. Assistenten Medische Microbiologie worden geacht de volledige cursus te volgen. Het is in principe wel mogelijk om alleen de eerste week te volgen, maar niet-Nederlands sprekende cursisten krijgen voorrang als er meer vraag is dan dat er plaatsen zijn. Bij vragen hierover contact opnemen met de cursuscoördinator. Inschrijving voor deelname aan alleen de eerste week sluit op 1 december 2015 en kan alleen rechstreeks via Dr. L. van Lieshout
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Naam:

Dr. L. van Lieshout (Leiden)

Tel. nr.

Leiden: 071-5265071 / 06-1301 5374

Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website

Inschrijving start voorjaar 2015 - bureau BoerhaaveBoerhaave  (directe link naar de cursus volgt)

Naam

bureau BoerhaaveBoerhaave

Tel. nr.

071-5268500


1b. Medisch Parasitologische Diagnostiek - Amsterdam
Duur cursus 9 dagen (2 weken)
Datum 17 t/m 20 en 23 t/m 27 mei 2016
Georganiseerd door Afdeling Medische Microbiologie, sectie Parasitologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Doelgroep Artsen, Klinisch Chemici, Microbiologen, Specialisten in opleiding, Analisten
Aantal deelnemers maximaal 25
Locatie van de cursus

AMC, Amsterdam

Sluitingsdatum voor de inschrijving

Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden:
- deelnemers aan de cursus ontvangen enkele weken voor aanvang een bevestiging en een factuur
- bij annulering voor 1 maart hoeft geen betaling van het cursusgeld plaats te vinden
- bij annulering na 1 maart moet het cursusgeld betaald worden

Kosten € 1350 (inclusief studieboek en lunches en administratiekosten)
NVP certificaat ja
Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie; 10 punten bij volledige deelname
Inhoudelijk

Tijdens de cursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met de diagnostiek van parasitaire infecties. Naast de klassieke (morfologische) diagnostiek wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in het vakgebied; gebruik van fixatieven en permanente kleuringen, sero-diagnostiek (b.v. van strongyloidiasis en schistosomiasis), antigeen-detectie (b.v. Parasight-F en ICT-test voor malaria) en moleculaire technieken (b.v. PCR voor toxoplasmose en microsporidiose). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Malaria, Bloed- en weefselparasieten (trypanosomen, leismania sp, toxoplasma en filariën), Darmparasieten (amoeben, flagellaten, ciliaten, cestoden, trematoden en nematoden) en Opportunistische parasieten (cryptosporidiën, micosporidiën, isosporidiën, cyclosporidiën, en pneumocysten). Behalve aan de diagnostische aspecten van deze infecties zal ook aandacht besteed worden aan: geografische verspreiding, ontwikkelingscyclus en ontwikkeling, pathogenese en ziekteverschijnselen, profylaxe en therapie, en preventie en bestrijding.

Programma 2015

Ter oriëntatie:  programma 2013 en programma 2014

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam Dr. T. van Gool
Tel. nr. 020 - 566 91 11 sein 65728
Naam Leny Nieuwendijk
Tel. nr. 020 - 566 57 19 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website -
Naam Parasitologie_AMC
Tel. nr. voorkeur per mail

Post HBO Cursussen
2a. Laboratoriumdiagnostiek parasitologie Leiden
Duur cursus 6 dagen verdeeld over 2 weken
Datum

2,3,4,11,12 en 13 november 2015

Georganiseerd door Hogeschool Leiden in samenwerking met de afdeling Parasitologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Doelgroep Deze cursus is primair bestemd voor medisch microbiologische en klinisch chemische analisten die zich regelmatig met de diagnostiek van parasitaire infecties bezig houden en hun vaardigheden en kennis op dit terrein willen opfrissen en uitbreiden.
Aantal deelnemers minimaal 7, maximaal 20
Locatie van de cursus Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
Telefoon 071 - 518 87 43
routebeschrijving
Sluitingsdatum voor de inschrijving vóór september 2015
Kosten

€ 1.810,- (bij inschrijving vóór 21 september 2015 € 1.645,-) incusief lunches, exclusief studieboek

NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

De cursus is voor het grootste deel opgebouwd uit praktisch gericht onderwijs waarin veel aandacht besteed wordt aan het op de juiste wijze herkennen van parasitaire aandoeningen. Ook de verschillende onderzoeksmethoden t.b.v. de laboratoriumdiagnostiek van feces en bloed zullen worden behandeld. Aan bod komen: worminfecties (Cestoda, Nematoda, Trematoda); darmprotozoa (waaronder ook Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, Microsporidium); bloed- en weefselparasieten (o.a. Leishmania, Plasmodium, Pneumocystis, Toxoplasma, Trypanosoma, filariën).
Door middel van het beoordelen van casussen kunnen de cursisten oefenen op situaties uit de praktijk. Het praktische gedeelte zal regelmatig worden afgewisseld met colleges waarin achtergrond informatie zal worden gegeven over deze parasitaire aandoeningen.

 Programma 2007; programma 2009 programma 2011 en programma 2013 ter oriëntatie

Meer informatie is ook te vinden op de website van het Centrum bioscience en diagnostiek van de Hogeschool Leiden.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Naam

Mevr. Drs. A. van Goor van de Hogeschool Leiden; of

Mevr. Dr. L. van Lieshout van het Leids Universitair Medisch Centrum

Tel. nr. -
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website Zie de website van de HLO  voor meer informatie en inschrijving
Naam Mw. A.J.M. Robbers-Degenaar Hogeschool Leiden
Tel. nr. 071 - 518.87.43

2b. Medisch Parasitologische Diagnostiek - Utrecht
Duur cursus 9 dagen verdeeld over 3 weken, gedurende de maand januari, in oneven jaren
Datum

Voor exacte data in januari 2017: graag contact opnemen met cursus organisatie

Cursus tijden in principe van 9.30-17.00 uur

Georganiseerd door Hogeschool Utrecht
Doelgroep Deze cursus is primair bestemd voor medisch microbiologische en klinisch chemische analisten die zich regelmatig met de diagnostiek van parasitaire infecties bezig houden en hun vaardigheden en kennis op dit terrein willen opfrissen en uitbreiden.
Aantal deelnemers maximaal 22
Locatie van de cursus

Centrum voor Natuur & Techniek

Life Sciences & Chemistry
Hogeschool Utrecht
F.C.Dondersstraat 65,
3572 JE Utrecht
Postadres: Postbus 13272,
3507 LG Utrecht
Tel. 030 - 275 88 88

Sluitingsdatum voor de inschrijving ± december 2014
Kosten ± € 1.550,-- incl. eenvoudige maaltijd(en), cursusboek/overig benodigd lesmateriaal
NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

Parasitologie is niet alleen een boeiend en interessant vakgebied, het vervult tevens een uiterst belangrijke en soms levensreddende taak in hedendaagse medisch diagnostische laboratoria. Naast het opfrissen van bestaande kennis worden in deze cursus dan ook de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van de parasitologische diagnostiek aangeboden. Er zal ruim tijd en aandacht besteed worden aan het werken met vers en gefixeerd materiaal en met casussen uit de praktijk kunnen de cursisten hun kennis en vaardigheden toetsen. Het praktische gedeelte zal worden afgewisseld met colleges waarin achtergrondinformatie zal worden gegeven over de parasitaire aandoeningen. Behandeld zullen worden: wormen (Cestoda, Nematoda, Trematoda); darmprotozoa (waaronder Entamoeba, Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, Microsporidium en Dientamoeba); bloed- en weefselparasieten (o.a. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma).

Ter oriëntatie: programma 2009 en programma 2011.

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam Mevr. Drs. A. van Goor
Tel. nr. 06-48133768
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website www.cvnt.nl
Een aanmeldingsformulier kan men aanvragen bij cvntlsc@hu.nl
Naam Mw. Lenneke Kok, Centrum voor Natuur & Techniek - Life Sciences & Chemistry, Hogeschool Utrecht
Tel. nr. 030 - 2388 888

Specifieke parasitologische onderwerpen
3a. Laboratoriumdiagnostiek malaria - Leiden
Duur cursus 2 dagen
Datum 9 en 10 november 2015
Georganiseerd door Hogeschool Leiden in samenwerking met de afdeling Parasitologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Doelgroep Deze workshop is bestemd voor medisch microbiologische en klinisch chemische analisten.
Aantal deelnemers minimaal 7, maximaal 20
Locatie van de cursus Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
Tel. 071 - 518 88 00
routebeschrijving
Sluitingsdatum voor de inschrijving

28 september 2015

Kosten

€ 935,- (bij inschrijving vóór 31 augustus 2015 € 850,-)

 (exacte info op website Hogeschool Leiden)

inclusief maaltijden, exclusief studieboek

NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

De cursus is voor het grootste deel opgebouwd uit praktisch gericht onderwijs waarin veel aandacht besteed wordt aan het op de juiste wijze microscopisch herkennen van een Plasmodium infectie. Ook de verschillende onderzoeksmethoden t.b.v. de laboratoriumdiagnostiek zullen worden behandeld.  

Door middel van het beoordelen van casussen en preparaten kunnen de cursisten oefenen op situaties uit de praktijk. Het praktische gedeelte zal regelmatig worden afgewisseld met colleges waarin achtergrondinformatie zal worden gegeven. Bij de eendaagse cursus wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers al de nodige theoretische en praktische ervaring hebben.

De lestijden zijn van 09.00-17.00 uur.

Ter orientatie: Programma 2011 ; Programma 2014

Meer informatie op HLO-website

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam

Mevr. Drs. A. van Goor van de Hogeschool Leiden; of:

Mevr. Dr. L. van Lieshout van het Leids Universitair Medisch Centrum

Tel. nr. -
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website website van het Centrum bioscience en diagnostiek van de Hogeschool leiden
Naam Mw. A.J.M. Robbers-Degenaar Hogeschool Leiden
Tel. nr. 071 - 518 87 43

3f. Laboratoriumdiagnostiek van malaria
Duur cursus 3 dagen
Datum data onbekend
Georganiseerd door Post-HLO onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Sint Radboud in Nijmegen
Doelgroep Primair voor medisch-microbiologische en klinisch chemische analisten, die nog weinig of geen ervaring hebben met malaria diagnostiek. Ook andere belangstellenden kunnen meedoen.
Aantal deelnemers maximaal 12
Locatie van de cursus Gebouw van de Hogere Laboratoriumopleiding, Laan van Scheut 2, 6525 EM te Nijmegen
Sluitingsdatum voor de inschrijving Volgens het principe ‘vol is vol’. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Kosten € 1069,- (inclusief lunches)
NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

De cursus is in de eerste plaats gericht op het verkrijgen van inzicht en ervaring in het maken en microscopisch beoordelen van malariapreparaten. Het onderwijs is sterk praktijk gericht waarbij veel aandacht besteed wordt aan het op de juiste wijze microscopisch herkennen en interpreteren van een Plasmodium infectie

Er wordt een inleidend college gegeven waarin de levenscyclus, de geografische spreiding en klinische kenmerken van de verschillende Plasmodium spp. aan de orde komen. Door middel van interactieve programma’s worden de karakteristieke morfologische kenmerken besproken en geoefend. Er is veel tijd voor het zelfstandig beoordelen van cases uit de praktijk waarbij ook het vaststellen van de parasitemie in geval van P.falciparum aan de orde komt.

Er wordt in kleine groepen gewerkt waardoor intensieve begeleiding mogelijk is. Naast microscopie wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van Rapid Diagnostic Tests (antigeen(strip)testen).

Programma 2013: zie website HAN

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam De cursus wordt gegeven door Ing. Truus Derks
Tel. nr. -
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website http://www.han.nl/
Naam Corina van den Bergh, Cursuscoördinator Life Sciences, HAN Life Sciences
Tel. nr. 024-3531978

3g. Studiedag Laboratoriumdiagnostiek Malaria Nijmegen
Duur cursus 1 dag (workshop)
Datum data onbekend
Georganiseerd door Post-HLO onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en i.s.m. de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Sint Radboud in Nijmegen
Doelgroep Van de cursisten wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben met de microscopische diagnostiek van malaria: bij voorkeur een basiscursus hebben gevolgd of anderszins ervaring hebben opgedaan.
Aantal deelnemers maximaal 12
Locatie van de cursus Gebouw van de Hogere Laboratoriumopleiding, Laan van Scheut 2, 6525 EM te Nijmegen
Sluitingsdatum voor de inschrijving Volgens het principe ‘vol is vol’. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Kosten € 359,00 (inclusief lesmateriaal en lunch).
NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

De workshop is primair bedoelt als 'oefendag' voor analisten die weliswaar een opleiding hebben gehad in de laboratoriumdiagnostiek van malaria maar in de dagelijkse praktijk te weinig 'positieve patiënten' zien om deze kennis voldoende op peil te houden.

In deze workshop wordt de mogelijkheid geboden om onder deskundige leiding een groot aantal praktijkcases te bestuderen. Naast het  praktische gedeelte worden interactieve sessies gehouden over typische morfologie, het maken en kleuren van bloedpreparaten en recente ontwikkelingen.

Programma 2013: zie website HAN

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam De cursus wordt gegeven door Ing. Truus Derks
Tel. nr. -
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website http://www.han.nl/

Naam Corina van den Bergh, Cursuscoördinator Life Sciences, HAN Life Sciences
Tel. nr. 024-3531978

3h. Malaria diagnostiek en therapie - Amsterdam
Duur cursus 2 dagen
Datum data onbekend
Georganiseerd door Afdeling Medische Microbiologie, Sectie Parasitologie, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam
Doelgroep Medisch Microbiologen, Microbiologisch analisten, Klinisch chemici, Klinisch Chemisch analisten
Aantal deelnemers maximaal 25
Locatie van de cursus AMC, te Amsterdam
Sluitingsdatum voor de inschrijving informatie volgt
Kosten
€ 520,00 (inclusief lesmateriaal, bewijs van deelname en lunches)
NVP certificaat ja
Accreditatie nee
Inhoudelijk

Malaria is wereldwijd een van de belangrijkste infectie-ziekten met naar schatting 400 miljoen ziektegevallen en ca 2 miljoen doden per jaar. In Nederland wordt malaria als importinfectie regelmatig waargenomen.
Malaria diagnostiek wordt in veel Nederlandse laboratoria uitgevoerd. De klassieke diagnostiek met microscopisch onderzoek van "dikke druppel en uitstrijk" is echter niet eenvoudig. Er is dan ook veel belangstelling voor diagnostische testen voor malaria waar minder expertise voor nodig is. Sinds enkele jaren zijn zgn. "dipstick testen" op de markt waarmee malaria snel en redelijk betrouwbaar aangetoond kan worden. Van deze testen bestaan inmiddels vele varianten, ieder met specifieke voor en nadelen. In de cursus wordt aan de theoretische achtergrond en praktisch gebruik van deze testen ruime aandacht besteed.
Hoewel het gebruik van dipsticks belangrijke aanvullende diagnostiek is, kan klassieke microscopie nog niet gemist worden. Gedegen kennis van morfologie van malaria parasieten blijft hierbij onmisbaar evenals kennis omtrent verschillende kleurtechnieken. Veel patiënten met importmalaria presenteren zich in het AMC, Amsterdam en Havenziekenhuis, Rotterdam. In deze centra bestaat dan ook grote expertise ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van deze infectie.

Ter oriëntatie: programma 2009 en programma 2010

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam dr. T. van Gool,
Tel. nr. tel. 020-5669111 sein 65728.
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website -
Naam Parasitologie_AMC
Tel. nr. Bij voorkeur per mail

3i. Moleculaire diagnostiek van Parasitaire Infecties
Duur cursus 4 dagen verdeeld over 2 weken
Datum deze cursus wordt voorlopig niet meer gegeven
Georganiseerd door Hogeschool Leiden in samenwerking met de afdeling Parasitologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Doelgroep Deze cursus is primair bestemd voor Medisch Moleculair Microbiologen (in opleiding), eventueel voor senior analisten moleculaire diagnostiek
Aantal deelnemers minimaal 4, maximaal 10
Locatie van de cursus Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
Tel. 071 - 518 88 00
routebeschrijving
Sluitingsdatum voor de inschrijving info volgt
Kosten ± €800,- incusief lunches, exclusief studieboek
NVP certificaat Ja
Accreditatie Nee
Inhoudelijk

In de cursus worden de verschillende traditionle en moleculaire onderzoeksmethoden t.b.v. de laboratoriumdiagnostiek van feces en bloed behandeld. Aan bod komen: worminfecties (Cestoda, Nematoda, Trematoda); darmprotozoa (waaronder ook Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora, Microsporidium); bloed- en weefselparasieten (o.a. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma).
De colleges waarin achtergrond informatie zal worden gegeven over deze parasitaire aandoeningen en de diagnostiek zal regelmatig worden afgewisseld met de microscopische praktijk.

programma 2009 ter oriëntatie

programma 2011 ter oriëntatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam

Mevr. Drs. A. van Goor van de Hogeschool Leiden; of:

Dr. Jaco J. Verweij van het Leids Universitair Medisch Centrum

Tel. nr. ...
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website Zie de website van de HLO waarop een aanmeldingsformulier te downloaden is.
Naam Mw. A.J.M. Robbers-Degenaar Hogeschool Leiden
Tel. nr. 071 - 5188743

3j. Laboratorium diagnostiek van malariaparasieten - Rotterdam
Duur cursus 2 dagen
Datum

Laatste cursus mei 2015; volgende data nog onbekend

Georganiseerd door

Post-HLO onderwijs door Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) i.s.m. de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC en Havenziekenhuis in Rotterdam.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medisch-microbiologische en klinisch chemische analisten die malaria diagnostiek verrichten in een routine laboratorium. Deze cursus besteedt aandacht aan alle aspecten van malaria diagnostiek in een routine laboratorium en is zowel geschikt voor analisten met weinig en veel ervaring met malaria diagnostiek. 

Aantal deelnemers minimaal 12, maximaal 24
Locatie van de cursus  Erasmus Medisch Centrum, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam
Sluitingsdatum voor de inschrijving

15 april 2015

Inschrijven via www.nvml.nl. Bij overboeking gaan NVML-leden voor op niet-leden, daarna op volgorde van datum van de aanmelding.)

Kosten

€ 495,00

 

Koffie/thee, lunch en reader zijn bij prijs inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de ‘geld-terug-bon’ achteraf een gedeeltelijke teruggave claimen.

NVP certificaat  ja
Accreditatie

NVP certificaat 

NVML geaccrediteerd: 25 UEC

Inhoudelijk

Deze praktijk gerichte cursus heeft tot doel het vergroten van de kwaliteit van malaria diagnostiek. De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

 

 • Ziektebeeld, epidemiologie, behandeling malaria (theorie)
 • Sneltesten (theorie en praktijk)
 • Maken dikke druppel & uitstrijk preparaten (praktijk)
 • Kleuren van preparaten: Giemsa versus snelkleuringen (theorie en praktijk)
 • Morfologische kenmerken 5 humane Plasmodium soorten (theorie)
 • Beoordeling van dikke druppel en uitstrijk preparaten (theorie en praktijk)
 • Bepaling van de parasitaemie (theorie en praktijk)
 • Quantitative Buffy Coat (QBC) analyse (theorie & demonstratie)
 • Overige diagnostische methoden: PCR en serologie (theorie)

 

Cursus programma is inhoudelijk gelijk aan dat van 2014  (zie PDF).

 

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam De cursus wordt gegeven door Dr. Jaap van Hellemond en Rob Koelewijn, Erasmus MC en Havenziekenhuis, Rotterdam
Tel. nr.  Tel.nr.010-4043682
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website  https://www.nvml.nl/
E-mail  nvml@nvml.nl
Tel. nr.  030-2523792

3k. Laboratorium diagnostiek van protozoaire darminfecties - Leiden
Duur cursus 1 dag
Datum Laatste cursus was in mei 2015, volgende datum is nog niet bekend
Georganiseerd door Hogeschool Leiden in samenwerking met dr. T Mank van het Streeklaboratorium Haarlem
Doelgroep Laboratoriummedewerkers die zich met de parasitologische diagnostiek van feces bezig houden en hun vakkennis op dit gebied willen uitbreiden en/of opfrissen.
Aantal deelnemers minimaal 7, maximaal 20
Locatie van de cursus

Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden,
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
Telefoon 071 - 518 87 43
routebeschrijving

Sluitingsdatum voor de inschrijving Info volgt 
Kosten € 520,- (bij inschrijving vóór 5 maart 2015 € 480,-) incusief lunches, exclusief studieboek 
NVP certificaat ja 
Accreditatie nee 
Inhoudelijk

In deze workshop zullen veelvoorkomende problemen en valkuilen van de diagnostiek van darmprotozoa aan de orde komen. De Duale Feces Test (DFT), de permanente kleuring van feces al dan niet in combinatie met moleculaire technieken, is in de meeste laboratoria ingevoerd. Nieuwe protocollen worden ontwikkeld en het onderscheid tussen pathogeen en niet-pathogeen staat ter discussie. Naast de behandeling van deze aspecten is er ook aandacht voor de transitie van de CCKL praktijkrichtlijn naar ISO 15189. Er zal uitgebreid geoefend worden met casuïstiek tijdens de praktijk. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met dr. T. Mank, parasitoloog werkzaam bij het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland te Haarlem.

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:
Naam Mevr. Drs. A. van Goor van de Hogeschool Leiden
Tel. nr. 06 48133768
Voor organisatorische informatie en aanmelding:
Website Zie de website van het CBD waarop een aanmeldingsformulier te downloaden is: cbd.hsleiden.nl
E-mail Mw. A.J.M. Robbers-Degenaar van de Hogeschool Leiden
Tel. nr. 071 51 88 743 

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven