Werkgroep Klinische Parasitologie

 

De Werkgroep Klinische Parasitologie is opgericht vanuit de NVMM werkgroepen West en Oost met als doelstelling recente ontwikkelingen te bespreken op het gebied van diagnostiek en therapie van parasitaire infecties in Nederland. De werkgroep komt twee tot drie maal per jaar bijeen op wisselende locaties in het land. In het najaar heeft de bijeenkomst de opzet van een mini-symposium met een specifiek thema. Deze bijeenkomst wordt gesubsidieerd door de NVP en gecombineerd met de najaarsvergadering van de NVP.


Alle werkgroepbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor medisch microbiologen, parasitologen, klinisch chemici en laboratorium medewerkers geïnteresseerd in de klinische parasitologie en laboratorium diagnostiek. Lidmaatschap van de NVP wordt wel verwacht.

Agenda en notulen worden per mail gestuurd naar alle werkgroepleden. Contactpersoon:  Theo Mank (Haarlem)

Bijeenkomsten
2010-04-12 ECMID parasitologie

Van 10 t/m 13 april vindt in Wenen de 20e European Conference on Clinical Microbiology and Infectious diseases (ECCMID) plaats. Tijdens dit congres organiseert de Studygroup on Clinical Parasitology een Educational Workshop. Voor meer informatie zie: Agenda

 

2010-04-21 NVMM parasitologie

Op de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie in Papendal komen wederom diverse parasitologische onderwerpen aan bod. Voor meer informatie zie: Agenda

Verslagen
2010-03-04 SKML deelnemersmiddag Amsterdam

Bij deze jaarlijkse bijeenkomst werden o.a. de rondzendingen van het afgelopen jaar (2009) besproken en gingen verschillende sprekers vanuit de SKML sectie dieper in op de klinische en laboratorium technische aspecten van enkele relevante parasitaire aandoeningen. Voor verdere informatie over deze dag zie Nieuwspagina

 

2009-05-17 ECMID parasitologie

Van 17 t/m 21 mei vond in Helsinki de 19e European Conference on Clinical Microbiology and Infectious diseases (ECCMID) plaats. Tijdens dit congres organiseerde de Studygroup on Clinical Parasitology een Educational Workshop.

2009-04-22 NVMM parasitologie

Op de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie in Papendal is in de ochtend van 22 april een sessie georganiseerd over de moleculaire diagnostiek van parasitaire infecties . 

 

 

2009-03-05 SKML deelnemersmiddag Amsterdam

Bij deze jaarlijkse bijeenkomst werden de rondzendingen van het afgelopen jaar besproken. Verder gingen verschillende sprekers dieper in op de klinische en laboratorium technische aspecten van enkele relevante parasitaire aandoeningen. een verslag hiervan en de diverse presentaties zijn terug te vinden op de SKML pagina, zie hier (voor SKML leden) 

 

 

2009-01-21 Werkgroep in Havenziekhuis Rotterdam 

De Werkgroep Klinische Parasitologie is op woensdagmiddag 21 januari 2009 bij elkaar gekomen in het Havenziekhuis te Rotterdam.

Agenda bijeenkomst

 

2008-09-10 Werkgroep op Hogeschool Leiden 

De Werkgroep Klinische Parasitologie is op woensdagmiddag 10 september 2008 bij elkaar gekomen op de Hogeschool in Leiden.

Agenda bijeenkomst

2008-06-06 Themadag ectoparasieten

Dit jaar werd de jaarlijkse themadag gecombineerd met de voorjaarsvergadering (in plaats van najaarsvergadering) van de NVP. De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 6 juni in Bilthoven (RIVM) met als thema ectoparasieten. Het programma vindt u hier. 

2008-04-19 ECMID parasitologie

Van 19 t/m 22 april  vond in Barcelona de 18e European Conference on Clinical Microbiology and Infectious diseases (ECCMID) plaats. Tijdens dit congres organiseerde de Studygroup on Clinical Parasitology een Educational Workshop. Meer informatie en een kort verslag over deze bijeenkomst vindt u hier.

2008-04-02 NVMM parasitologie

Op de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie in Papendal werd op 2 april een sessie georganiseerd "Therapie van Parasitaire infecties" . Een kort verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Presentaties over therapie:

 2008-03-06 SKML deelnemersmiddag

 Meer informatie en een kort verslag over deze bijeenkomst vindt u hier. 

 

2008-01-30 Werkgroep op RIVM 

De Werkgroep Klinische Parasitologie is op woensdagmiddag 30 januari 2008 bij elkaar gekomen op het RIVM in Bilthoven.

Gesproken werd over:

  • Vergelijking van verschillende Ridley systemen. Een samenvatting vindt u hier.
  • Vergelijking van microscopische technieken voor detectie van helminths. Een samenvatting vindt u hier.
  • Voorlopig uitslag Giardia rondzending en opzet Giardia studie Tanzania.
  • Casus Dirofilaria uit Enschede. Zie artikel.
  • Casus Dermatobia uit Enschede. 

 Agenda

2007-12-19 Echinococcose themamiddag 

De jaarlijkse themamiddag van de Werkgroep Klinische Parasitologie (tevens NVP najaarsvergadering) vond plaats op woensdagmiddag 19 december in het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede (afdeling Medische Microbiologie; Dr. Rie Schouten).  Het thema van deze middag was echinococcose. Het programma vindt u hier.

Ruim 30 deelnemers waren deze middag aanwezig en er werden levendige discussies gevoerd onder meer over de mogelijke transmissie in Nederland en de klinische diagnose van deze aandoening. Een uitgebreider verslag vindt u hier.

2007-10-02 Werkgroep in Haarlem

De Werkgroep Klinische Parasitologie is op dinsdagmiddag 2 oktober 2007 bij elkaar komen op het streeklaboratorium in Haarlem. 

Er is ondermeer gesproken over de diagnsotiek van P. jiroveci en het toepassen van sneltesten voor Cryptosporidium en Giardia.

De notulen zal aan de deelnemers worden opgestuurd.

 Agenda bijeenkomst.

 Presentatie sneldiagnostiek Cryptosporidium/Giardia van Theo Mank

12-06-2007 Werkgroep in Enschede

De Werkgroep Klinische Parasitologie is op dinsdag 12 juni van 14:00 - 17:00 uur bijelkaar gekomen op het streeklaboratorium voor medische microbiologie in Enschede. Naast enkele interessante casussen werd er gesproken over: 

  • declaratie mogelijkheden parasitologisch onderzoek,
  • serologische diagnostiek malaria
  • moleculaire diagnostiek van Dientamoeba fragilis
  • opzetten ringonderzoek Giardia diagnostiek 
  • evaluatie sneltesten Cryptosporidium.

De notulen zal aan de deelnemers worden opgestuurd.

 

Agenda bijeenkomst

Presentatie Enschede Cryptosporidium-sneltest

13-12-2006 Leishmaniasis themamiddag

De themamiddag van de Werkgroep Klinische Parasitologie (tevens NVP najaarsvergadering) vond plaats op woensdag 13 december op het RIVM in Bilthoven. Het thema was leishmaniasis.
Er was een grote opkomst (met 50 geregistreerde deelnemers). Verschillende aspecten over de epidemiologie, diagnostiek en behandeling van zowel (moco)cutane als viscerale leishmaniasis kwamen ter sprake gedurende de vijf presentaties en er was veel gelegenheid voor vragen en discussie.

Agenda

 

2006-09-28  Werkgroep naar Leiden

De Werkgroep Klinische Parasitologie kwam op donderdag 28 september van 14:00 - 17:00 uur bijelkaar op het LUMC in Leiden. Er waren presentaties over de (moleculaire) epidemiologie van Giardia en Cryptosporidium, diagnostiek van microsporidia en de kwaliteitsborging van microscopisch onderzoek.
Agenda

 

2006-02-02  Bijeenkomst Tiel

De Werkgroep Klinische Parasitologie kwam op donderdagmiddag 2 februari 2006 bijeen in in Tiel.
Het programma was zeer divers. Zo werden enkele klinische cases besproken, was er een presentatie over genotypering bij Giardia, werden resultaten getoond over behandeling van Dientamoeba met Paramomycine, kwam de Leishmania uitbraak onder Nederlandse militairen te sprake en werd er uitgebreid gesproken over de techniek van dikke druppels en uitstrijken maken en de bijbehorende SOP die binnenkort op de website geplaatst gaat worden. Gedetailleerde notulen zijn verstuurd aan de deelnemers en belangstellenden. Besloten werd om de bijeenkomst jaarlijks eenmaal in Oost Nederland, eenmaal in West Nederland en eenmaal op het RIVM (themamiddag, tevens NVP najaarsvergadering) te houden.
Agenda

 

2005-10-10  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie (West en PROOST)

De Werkgroep Klinische Parasitologie (West en PROOST gezamenlijk) had een bijeenkomst op maandag middag 10 oktober van 13:30 tot 17:00 in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede (afdeling Medische Microbiologie; Rie Schouten). Er werd een rondleiding gegeven door het laboratorium en verscheidene presentaties gehouden. Een gedetailleerd verslag wordt aan de deelnemers opgestuurd. Eventueel hiervoor contact opnemen met Theo Mank.

2004-10-27  Verslag bijeenkomst werkgroep West en Proost tevens najaarsvergadering NVP

Gezamenlijke Bijeenkomst Werkgroep Parasitologie West en PROOST tevens najaarsvergadering van Nederlandse Vereniging voor Parasitologie. Thema middag Giardia lamblia en Cryptosporium spp.

Verslag

2004-03-22  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West

Verslag

2004-02-04  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie Oost (PROOST)

Bij deze bijeenkomst op het UMC St. Radboud, Nijmegen zijn ideeën uitgewisseld over de verdere organisatie van PROOST in de toekomst en zijn er geen vakinhoudelijke zaken besproken. Er is dan ook geen verslag geschreven. Voor eventueel meer informatie: Pieter Beckers.

2003-12-02  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West

Verslag

2003-11-05  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie Oost (PROOST)

Op 5 november j.l. vond een bijeenkomst plaats van Werkgroep Proost in het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in Enschede. Bij de programmering was er voor gekozen om gedurende het eerste uur aparte sessies te houden voor de analisten en voor de microbiologen. Voor meer uitgebreide informatie contact opnemen met Pieter Beckers.
Verslag

2003-09-01  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West en PROOST

Themamiddag Dientamoeba fragilis
Verslag

2003-03-04  Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West

Verslag

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven