Therapie-richtlijnen / protocollen


Binnen de NVP is een kleine groep deskundigen actief met het verzamelen van informatie voor het opstellen en actualiseren van therapie-richtlijnen voor humane parasitaire infecties.


Therapie-richtlijnen worden echter niet op de NVP website geplaatst. Zie de ‘links pagina’ voor websites waar meer informatie te vinden is over therapie richtlijnen; bijvoorbeeld de website van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid SWAB. Op de website van de SWAB staan in het Nationale Antibiotica Boekje de therapie-richtlijnen voor de belangrijkste parasitaire en tropische aandoeningen.


Veel informatie over medicatie tegen parasitaire infecties is ook beschikbaar in het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen.

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven