Veterinaire Parasitologie - Algemeen

De NVP stelt het zeer op prijs om via deze website meer informatie aan te bieden op het gebied van de veterinaire parasitologie, zowel wat betreft wetenschappelijk onderzoek als diagnostiek en behandeling, bijvoorbeeld informatie over cursussen/onderwijs, parasietenfactsheets, diagnostiek (protocollen), behandeling (protocollen).  

Veterinair parasitologen die informatie op deze website willen plaatsen, vergelijkbaar met de informatie over de medische parasitologie, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de NVP website-commissie Dr. C.J.Janse.

 

De informatie over 'Veterinaire Parasitologie' op deze website wordt aangeleverd door deskundigen op het gebied van parasitaire infecties bij dieren.

 

 

Meer informatie (in het Nederlands) over parasitaire infecties bij dieren kunt u op de volgende websites vinden:

 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, parasietenwijzer

 

Op deze website is informatie te vinden over preventie en bestrijding van parasitaire infecties bij (landbouw) huisdieren in Nederland. De informatie is gericht op preventie en bestrijding van worminfecties (maagdarm- en long-worminfecties) en wordt aangeboden in de vorm van een ‘beslisboom’ waarmee veehouder en dierenarts kunnen bepalen wat de beste manier is om met deze infecties om te gaan. Op dit moment is er informatie te vinden over worm infecties bij het rund maar de informatie zal uitgebreid worden naar meer diersoorten en meer parasieten

 


Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

 

In het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum van de Faculteit der Diergeneeskunde worden materialen afkomstig van dieren onderzocht op de aanwezigheid van infectieuze agentia of specifieke antistoffen daartegen. Van gevonden agentia wordt in veel gevallen de gevoeligheid voor therapeutische middelen bepaald. Klinisch microbiologisch onderzoek wordt verricht voor de klinieken van de faculteit en voor zo'n 500 dierenartsenpraktijken.

 


Animal Sciences Group, Wageningen UR, wormenwijzer

 

De Wormenwijzer geeft behandeladviezen voor een verantwoorde aanpak van maagdarmwormen bij schapen. 

 


Het Woud, Veterinair Parasitologisch Centrum, wormbestrijding

 

Veterinair Parasitologisch Laboratorium 'Het Woud' heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en de bestrijding van maag-darmwormen bij paarden, schapen en honden. Wormbestrijdingsadviezen worden gegeven gebaseerd op wormei-tellingen in mest van dieren.

 


RIVM, Bilthoven, ziek door dier

 

Op deze website staat medische en diergeneeskundige informatie over zoönosen ziektes van dieren die besmettelijk zijn voor de mens.

 


 

European scientific councel companion animal parasites

 

Informatie over parasieten bij huisdieren en richtlijnen voor behandeling van parasitaire infecties bij huisdieren.

 

Overige informatie

 

De collectie dierparasieten van de voormalige Afdeling Parasitologie en Parasitaire Ziekten Fac. Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht werd in 2006  door de Faculteit Diergeneeskunde en het Universiteitsmuseum Utrecht overgedragen aan Naturalis, Leiden. De collectie is via een database via internet te raadplegen.

 

Een video-interview met dierenarts parasitoloog Paul Overgauw over hoe huisdieren vrij te houden van parasieten (bijvoorbeeld door 'ontwormen' van kat en hond)
Zie ook het commentaar bij het video-interview over bestrijding van spoelworminfecties bij hond en kat door medewerkers van de Afdeling Klinische Infectiologie, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht; VPL Het Woud en Centraal Veterinair Instituut, Wageningen UR

 Medewerkers aan 'Veterinaire Parasitologie' :

 

De informatie over veterinaire parasitologie op deze website is geplaatst onder auspiciën van de Nederlands Vereniging voor Parasitologie (NVP). De informatie wordt aangeleverd door een aantal deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van (klinische) veterinaire parasitologie.

 

Drs. Deborah van Doorn, FaculteitDiergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Ing. Frits Franssen, RIVM, Bilthoven

Dr. Joke van der Giessen, RIVM, Bilthoven

Dr. Wicher Holland, Veterinair Parasitologisch Laboratorium 'Het Woud'

Dr.MennoHolzhauer, GezondheidsdienstvoorDieren, Deventer 

Prof. dr.Frans van Knapen, FaculteitDiergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Drs. Rolf Nijsse, FaculteitDiergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Dr. MariekeOpsteegh, RIVM, Bilthoven

Dr. Ing. Paul Overgaauw, FaculteitDiergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Dr.ir. Harm Ploeger, FaculteitDiergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Theo Schetters, Intervet International BV, Boxmeer

Dr. Miriam Maas, RIVM, Bilthoven

Dr. Jacqueline Poot, College BeoordelingGeneesmiddelen, Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven