Vereniging nieuws / Society news

Deze rubriek bevat voornamelijk nieuws over de NVP en algemene informatie betreffende parasitaire infecties. Voor nieuws over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de mens zie Nieuws Medische Parasitologie

05-11-2015Berkenpollen en Schistosoma mansoni

In een recente publicatie in Plos Computational Biology wordt aangetoond dat allergenen heel veel lijken op parasitaire eiwitten.

Bericht in dagblad Trouw

06-10-2015Nobelprijs voor parasitologisch onderzoek

NOBELPRIJSDe toekenning van de Nobelprijs voor de Geneeskunde 2015 wordt toegejuicht door de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie. De prijs is een terechte beloning voor het baanbrekende werk dat is gedaan in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen parasitaire ziekten.Elk jaar worden honderden miljoenen mensen getroffen door deze verwoestende ziekten. De geneesmiddelen die de reden voor toekenning van de Nobelprijs waren, zijn nog altijd de eerstelijnsbehandelingen en hebben ongetwijfeld miljoenen levens van malariaslachtoffers gered en miljoenen mensen beschermd tegen ziekten die worden veroorzaakt door parasitaire wormen.


Artemisinine en derivaten ervan blijven de effectiefste behandeling tegen malaria die op dit moment verkrijgbaar is. Deze middelen zijn in de afgelopen 15 jaar de pijlers van malariamedicatie geworden. Ze worden gebruikt in combinatietherapieën om het risico op ontwikkeling van resistentie te verkleinen. Sinds 2000 zijn meer dan 1 miljard kuren op basis van artemisinine toegediend aan malariapatiënten.


Dankzij ivermectine zijn rivierblindheid en lymfatische filariasis in grote delen van de wereld nu onder controle. De impact van deze verwoestende infecties van parasitaire wormen die de mensheid al tientallen eeuwen teisteren, is enorm gedaald.


Een grote barrière voor de verbetering van gezondheid en welzijn in de armste bevolkingsgroepen van de wereld kan worden weggenomen door de eliminatie van ziekten die worden veroorzaakt door malaria en parasitaire wormen.


Ontwikkeling van resistentie en daarom meer medicijnen nodig, maar ook preventie


Alle landen met chloroquineresistente falciparum malaria hebben gekozen voor geneesmiddelen op basis van artemisinine als eerstelijnsbehandeling, en ze hebben deze geneesmiddelen ook beschikbaar gemaakt voor het brede publiek. Resistentie tegen artemisinine is recentelijk echter ook gemeld in regio's in Zuidoost-Azië (bevestigd in Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam). Hoewel er behoefte is aan meer geneesmiddelen, zal er voor de uiteindelijke absolute preventie van malaria een effectief profylactisch vaccin nodig zijn. Daarom blijft de ontwikkeling van vaccins de hoogste prioriteit houden.


Ivermectine is goedkoop en gratis verkrijgbaar (gedoneerd) in grote delen van de wereld, wat heeft geleid tot een onmiddellijk succes van ontwormingsprogramma's voor de algemene bevolking. Maar in veel delen van de wereld is er resistentie tegen ivermectine ontstaan, een probleem dat nog groter wordt door het stijgende gebruik van anthelmintica bij dieren en mensen. Bovendien kan ivermectine niet alle belangrijke worminfecties effectief behandelen (schistosomiasis niet bijvoorbeeld) en leidt behandeling niet tot langdurige bescherming tegen nieuwe infecties. Er zijn daarom niet alleen nieuwe geneesmiddelen voor ontwormen nodig; het is ook belangrijk om serieus werk te maken van de ontwikkeling van vaccins die nodig zijn ter preventie van infecties door parasitaire wormen.


Parasitologisch onderzoek in Nederland


Onderzoeksgroepen in Nederland zijn zeer actief op het gebied van humane en veterinaire parasitologie.

Zie ook de onderstaande links voor meer informatie over parasitologisch onderzoek:

Erasmus Rotterdam (PDF)

LUMC Leiden (PDF)

BPRC Rijswijk (PDF)

VU Amsterdam (PDF)

29-05-2015MERIAL Award 2015 voor Dr. Petra Mens

Op woensdag 27 mei 2015 reikte de NVP de Merial Award uit aan een jonge wetenschapper uit de Benelux die een belangrijke en internationale bijdrage geleverd heeft in de parasitologie. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Dr. Petra Mens van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam voor haar werk naar de  ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie diagnostische testen voor malaria.  

 lees meer

27-05-2014Merial Award 2014

Op 22 mei 2014 reikte de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie de Merial Award uit aan Pierrick Uzureau voor zijn onderzoek verricht op het Laboratorium voor Moleculaire Parasitologie van de Vrije Universiteit van Brussel.

Pierrick kreeg die prijs voor zijn studies naar parasiet-gastheer interacties bij trypanosomen en dan met name voor zijn onderzoek naar resistentie-mechanismen van de parasiet. Tijdens zijn postdoc fellowship bestudeerde hij de strategieën die de parasieten die slaapziekte veroorzaken gebruiken om de werking van ApoL-I te ontduiken, de anti-trypanosoom factor die aanwezig is het bloed van mensen. Hij richtte zijn onderzoek op het sub-species Trypanosoma brucei gambiense, de belangrijkste verwekker van de ziekte in sub-Sahara Afrika.  

 

De Merial Award wordt uitgereikt aan onderzoekers jonger dan 40 jaar die belangwekkende en innovatieve bijdragen hebben geleverd aan de veterinaire of medische parasitologie. De prijs is bedoeld om professionele ambitie in de parasitologie in de Benelux aan te moedigen en om wetenschappelijke kwaliteit en het actief uitdragen van de resultaten in internationale media te belonen en te stimuleren. Merial Award 2014 

20-05-2014NWO VENI en VIDI subsidies voor parasitologisch onderzoek

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Lees verder

 

Sleutelen aan verkennercellen 

Dr. B. (Bart) Everts (m), LUMC – Parasitologie, VENI
Een afweerrespons wordt aangestuurd door verkennercellen. Recent is gebleken dat het functioneren van deze cellen bepaald wordt door wat ze eten. Dit onderzoek gaat uitzoeken hoe dat werkt en zal deze kennis gebruiken om vaccinaties te introduceren en/of te verbeteren.

 

Over Malaria, Mitochondriën, Modellen & Medicijnen 

Dr. T.W.A. (Taco) Kooij (m), RU – Medische Microbiologie, VIDI
De malariaparasiet bezit slechts één mitochondrion voor zijn gehele energiehuishouding, wellicht de achilleshiel van deze moordenaar op wereldformaat. Een multidisciplinair onderzoeksteam gaat deze huishouding ophelderen en een compleet malaria mitochondrion model bouwen. Dit zal aangrijpingspunten voor broodnodige nieuwe medicijnen opleveren.

 

Wormen als middel tegen astma 
Dr. H.H. Smits (v) LUMC – Parasitologie, VIDI
Astma is een ontstekingsziekte aan de longen. Wormen onderdrukken juist ontstekingsreacties door de aanmaak van speciale B-cellen die tolerantie opwekken. De onderzoekers gaan uitzoeken welke wormmoleculen deze B-cellen activeren. De wormmoleculen kunnen vervolgens voor nieuwe therapiedoeleinden ingezet worden.

Metro

26-02-2014NVP voorjaarssvergadering 2014

Donderdag 22 mei 2014, Utrecht

Healthy helminths or pathological parasites?
The role of parasites in maintaining healthy homeostasis

De algemene ledenvergadering van de NVP en het wetenschappelijke symposium worden gehouden op 22 mei 2014 in Utrecht.

Routebeschrijving Pieterskerkhof

Registration

Programma

21-01-2014Het genoom van Necator americanus

In de wetenschapsbijlage in het NRC van maandag 20 januari wordt melding gemaakt van een publicatie in Nature Genetics waarin het genoom van Necator americanus wordt beschreven. Hierbij zijn onderandere genen geidentificeerd die betrokken zijn bij de invasie, genen betrokken bij bloed opname en ontwikkeling en de genen die verantwoordelijk zijn voor immunomodulator eiwitten die belangrijk kunnen zijn bij de bestrijding van autoimmuunziekten.

Artikel in Nature

20-06-2013Nominaties Eijkman Medaille

Het Bestuur van het Eijkman Medaillefonds  nodigt een ieder uit kandidaten voor te dragen voor de toekenning van de Eijkman Medaille. De medaille wordt uitgereikt aan personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van Tropische Geneeskunde in de ruimste zin van het woord.

meer info

23-04-2013NVP voorjaarsvergadering 2013

"Anti-malarial drugs: assessment of resistance and development of novel products"

Donderdag 20 juni 2013 wordt in Nijmegen de wetenschappelijke voorjaarsvergadering en de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie gehouden. 

Programma  Abstract Guidelines

04-02-2013In Memoriam Dr. Lies Meuleman

Op 25 januari 2013 is Lies Meuleman overleden. Lies was tot haar pensioenering als parasitoloog verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gedurende meer dan 40 jaar was zij een enthousiast lid van de vereniging en een vertrouwd gezicht op de vergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten.  Lees verder.

24-10-2012MERIAL Award 2012 voor Nijmeegse malariaonderzoeker Teun Bousema

Epidemioloog en malariaonderzoeker Teun Bousema (35) van het UMC St Radboud ontving vrijdag 19 oktober de prestigieuze Merial Award voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de malaria epidemiologie.

Lees verder

 

06-07-2012PhD studentships

The ParaMet Initial Training Program, a collaborative network funded by the European Commission and coordinated by the University of Glasgow, invites applications for 12 PhD Studentships.
The network aims to identify key areas in the metabolism of protozoan parasites causing malaria and sleeping sickness that are exploitable for discovery of urgently needed new drugs against these diseases. This will be achieved by multidisciplinary research projects supervised by experts from academia and pharmaceutical industry.
ParaMet will train highly talented young scientists in advanced technologies such as high content RNAi screening, transcriptomics, metabolomics, mathematical modelling and drug discovery through biochemical and structural approaches. Thus the programme offers a unique opportunity to outstanding applicants to engage in the drug discovery process in an academic and industrial setting.
Please familiarise yourself with the eligibility criteria published on the ParaMet website www.paramet.eu before uploading your application.

07-02-2012Meer doden door malaria

Uit nieuwe analyse van de malariagegevens uit 105 landen over een periode van dertig jaar (Lancet) blijkt het aantal malariadoden tweemaal hoger te zijn dan de 655.000 malariadoden per jaar die de WHO recent bekend maakte. Vooral onder oudere kinderen en volwassenen is het aantal doden veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen.

 

Lees het bericht in Trouw of NRC of een interview met Willem Takken in Het Parool en zijn onderzoek "Malaria bestrijden met Nederlandse zweetvoeten" in Trouw.

 

Lees meer over malaria in onze  factsheet

20-01-2012KIT publiceert systematische reviews over malaria diagnostiek malaria bij zwangeren en diagnostiek van HAT

Recent zijn vanuit Nederlandse onderzoeksgroepen, waaronder de Afdeling Parasitologie van KIT Biomedical research in Amsterdam, twee grote systematische reviews gepubliceerd over een parasitologisch onderwerp.

 

Het eerste artikel betreft een vergelijking voor de diagnostiek van malaria bij zwangeren tussen malaria sneltesten, histologisch onderzoek op de placenta en PCR.

Het tweede artikel betreft een analyse van de diagnostische betrouwbaarheid van moleculaire testen voor het aantonen van Humane Afrikaanse Trypanosomiasis (HAT), ook bekend als slaapziekte.

 

Beide artikelen zijn via internet vrij te bekijken.

15-01-2012Malariaparasiet vermenigvuldigt zich snel dankzij kleefcapaciteit

Het kleven van malariaparasieten aan wanden van bloedvaatjes is gunstig voor de parasieten. Dit kleven voorkomt opruiming door de milt en het bevordert ook de voortplanting van de parasiet. Dit blijkt uit onderzoek van de Malariagroep van het LUMC dat gepubliceerd is in Journal of Experimental Medicine.
Zie ook LUMC nieuwsbericht

 

27-11-201120 procent minder doden door malaria

Het aantal sterfgevallen door malaria is de afgelopen 10 jaar met iets meer dan 20 procent gedaald. Dat staat in een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Lees het bericht in Trouw lees meer over malaria factsheet

11-10-2011Best poster award TM&IH Barcelona

Maria Kaisar, PhD student bij de afdeling Parasitologie van het LUMC heeft 6 oktober in Barcelona tijdens het 7th European Congress on Tropical Medicine & International Health een prijs gewonnen voor "Best poster to a first author affiliated to a low income country". De titel van het onderzoek was "Epidemiology and monitoring of the effect of treatment of soil transmitted helminths using a multiplex real-time PCR".

16-09-2011Code Goed Gebruik in de praktijk

boekje verantwoord omgaan met lichaamsmateriaalOp 25 mei 2011 werd in Utrecht de herziene Code Goed Gebruik (van lichaamsmateriaal) officieel de opvolger van de oude code. Deze gedragscode geeft regels voor observationeel onderzoek. Deze code wordt tzt de leidraad voor nieuwe wetgeving.

 

Het boekje kan besteld worden op de website van Federa 

 

09-09-2011Najaarssymposium Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 2011

Vrijdag 9 december 2011, Havenziekenhuis, Rotterdam

Parasitologie in beweging; Veranderende epidemiologie & nieuwe technieken
De klinische najaarsvergadering 2011 van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie zal vrijdag 9 december plaats vinden in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Het symposium zal een ochtend en een middag programma bevatten. Deelnamekosten zullen ongeveer 10 euro p.p. zijn (inclusief lunch).
Programma

24-08-2011 De Nederlandse Vereniging voor Parasitologie viert feest!

gebakDe vijftigste verjaardag van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie werd gevierd met een tweedaags jubileumcongres in de prachtige omgeving van Dalfsen. Onder het thema ‘Dutch Parasitology is looking ahead...' werden door een keur van internationale en nationale sprekers allerlei aspecten belicht van de parasitologie in het verleden, heden en de toekomst. Bovendien werden door bevriende vakverenigingen verrassende presentaties gehouden als verjaarscadeau.

Programma en Abstracts    fotogalerie      Berichtgeving in congresvakblad   het conceptverslag ledenvergadering staat hier (alleen voor NVP leden)

24-08-2011Nieuwe website over malariadiagnostiek

website malariadiagnostiekDit voorjaar is een nieuwe Nederlandse website gelanceerd over de diagnostiek van malaria. Truus Derks is als parasitoloog betrokken bij deze website. Hier is onder meer informatie te vinden over het maken van dikke druppels en uitstrijkjes. Welke spullen heb je hier voor nodig? Waar moet je opletten? Wat kan er mis gaan? Dit alles wordt met behulp van grappige animatiefilmpjes uitgelegd. De productie van deze filmpjes zijn ondermeer gefinancierd door een subsidie van de NVP. 

 

03-06-2011Merial Award 2011

Johannes Charlier, currently working as a post-doctoral researcher at the Laboratory of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine of the Ghent University has won this year’s MERIAL Award for Parasitology. The award was handed over to him during the spring meeting of the Dutch Society of Parasitology the 26th of May 2011 in Dalfsen. 

Press release and picture 

02-06-2011Etsen van parasieten
Het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) was voor Wim Hendrikx een aanleiding om een serie etsen van parasieten te maken (zie lijst hieronder).
voorbeelden van etsenDe etsen zijn gedrukt op Hahnemüller 300 gr. Natuurwit etspapier , papiermaat 19,5 x 27 cm. De maten van de etsen van de verschillende parasieten variëren van ongeveer > 4,5 x < 10 cm. Wie belangstelling voor de etsen heeft of wie een opdracht overweegt, kan kontakt opnemen met de maker via wim.miekehendrikx@net.hcc.nl

Wim Hendrikx, a retired parasitologist, made a series etchings of parasites (see list below) at the occasion of the 50th anniversary of the Dutch Society for Parasitology. The etchings are printed on Hahnemüller 300 gr. natural-white etching paper 19,5 x 27 cm. The etchings measure between 4,5 x 10 cm approximately. Are you interested or would you consider an order, please contact the artist wim.miekehendrikx@net.hcc.nl
 
 
Lijst van etsen van parasieten: 
Protozoa: Toxoplasma, Giardia cyste, Tritrichomonas, Trypanosoma, Balantidium.
Helminthen: Fasciola, Schistosoma, Taenia hakenkrans,Trichinella spierlarven.
Arthropoda: Culicoides, Culex kop ?;idem ?‚, Pediculus (Phthirus) pubis, Pediculus capitis, dansende  Vlooien, Pulex, Ctenocephalides, Ctenidiën vlo, Palaeopsylla klebsiana, Palaeopsylla dissimilis  kop, Spilopsyllus kop, Sarcoptes
 

06-07-2010Functie van de base J in Leishmania

Piet Borst schrijft in zijn column in het NRC van zaterdag 3 juli hoe een nieuwe DNA-sequencingmethode heeft geholpen bij het onderzoek naar de functie van de J-base in het Leishmania genoom. Omdat Leishmania niet zonder J kan, is de aanmaak van J een interessant doelwit voor nieuwe chemotherapie van de Leishmania-infecties.

Lees verder

27-06-2010Genoom van de luis

Mensenluis De mensenluis, Pediculus humanus humanus (Pediculus capitus, is een vervelende parasiet die niet alleen mensenbloed drinkt. Het insect kan ook ziekmakende bacteriën kan overbrengen. Een groot team van wetenschappers is er nu in geslaagd het genoom van de mensenluis te ontrafelen. Ze hebben ook het genoom van een voor de luis belangrijke bacterie meegenomen: Candidatus Riesia pediculicola (lees meer; artikel in PNAS).

21-06-2010Opkomst en bestrijding van een bijzondere worm

Opkomst_en_bestrijding_van_een_bijzondere_wormIn het gezaghebbende tijdschrift ‘Advances in Parasitology' is een uitvoerig review verschenen over humane infecties met Oesophagostomum bifurcum. Deze worm komt voornamelijk bij apen voor, maar in het noorden van Ghana en Togo zijn uitgebreide humane infecties beschreven met veelal ernstige abdominale ontstekingen als gevolg.

Lees meer ... 

10-06-2010Merial Award 2010

 

Dr. Tine Huyse, wetenschappelijk onderzoekster verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, heeft de MERIAL-Award 2010 voor parasitologie ontvangen

 

Pers bericht en foto 

10-06-2010`One Health, uniting human and veterinary medicine`

Op 3 juni 2010 werd de wetenschappelijke voorjaarsvergadering met als thema “One Health, uniting human and veterinary medicine” en de algemene ledenvergadering van de NVP gehouden in Veldhoven. De wetenschappelijke voorjaarsvergadering was dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Parasitologie en de Vereniging voor Infectieziekten. Hierdoor was het was een interessant en gevarieerd programma met vier keynote lezingen in de middag twee parallel sessies waarin elk acht vrije voordrachten. Tine Huyse, wetenschappelijk onderzoekster verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, ontving de Merial Award en gaf de Merial Award lezing over haar werk.

Verslag         Abstract book

21-05-2010Coby Blotkamp in memoriam

Op 26 april van dit jaar is Coby Blotkamp overleden. Coby was gedurende 20 jaar als microscopisch analist verbonden aan de Afdeling Parasitologie van het LUMC en was tot 2001 de drijvende kracht achter de PAOG- en Post-HBO cursussen medische parasitologisch diagnostiek. Cursussen die door vele analisten, assistenten, onderzoekers, medisch microbiologen en klinisch chemici in het land werd gevolgd. Lees verder.

15-03-2010The importance of gastrointestinal protozoa in captive non-human primates


Donderdag 11 maart, promoveerde Bruno Levecke tot Doctor in de veterinaire wetenschappen aan de Universiteit van Gent op bovengenoemd proefschrift. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht hij 2779 ontlastingmonsters van apen in Belgische en Nederlandse dierenparken op de aanwezigheid van intestinale darmprotozoa met behulp van microscopie en moleculaire technieken.

Promotoren: Prof. Dr. J. Vercruysse en Prof. Dr. P. Dorny Copromotor: Drs. F. Vercammen

 

Summary en Samenvatting De promotie Faculty of veterinary Medicine

18-01-2010Joint meeting of the Dutch Society for Infectious Diseases and the Belgian and Dutch societies for Parasitology

June 3 2010, the NVP springmeeting will be organized in collaboration with the Dutch Society for Infectious Diseases (VIZ) and the Belgian Societiey for Parasitology in conference centre Koningshof in Veldhoven.  Theme of the meeting will be "One Health, uniting human and veterinary medicine".

Tijdens de voorjaarsvergadering zal zoals gebruikelijk de ledenvergadering van de NVP worden gehouden.

18-12-2009Nieuw boek: Mug: De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1
boek bart knols

Door Bart Knols
verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam (256 pp).

Een boek over de fascinerende wereld van muggen: hoe muggen het verloop van de wereldgeschiedenis hebben bepaald, hoe onderzoekers ontdekten welke rol muggen spelen bij ziekteoverdracht, en hoe de wetenschap naarstig zoekt naar nieuwe bestrijdingsmethoden: van klamboes en schimmels tot genetische modificatie en sterilisatie van mannetjesmuggen met behulp van radioactieve straling.
18-11-2009Nederlandse malaria postzegel
Malariapostzegel
Voor het eerst in de Nederlandse postzegelhistorie die in 1852 start heeft Nederland eindelijk een postzegel uitgegeven met een parasitologisch onderwerp!
De 3FM Serious Request Set, bestaat uit 20 decemberzegels van EUR 0,34 + 5 wenskaarten, tesamen voor EUR 8,95. De zegels symboliseren de strijd tegen malaria. Een deel van de opbrengst gaat naar het Nederlandse Rode Kruis voor haar strijd tegen malaria.
06-11-2009Najaarssymposium Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 2009
Exoten in Nederland
6 November 2009, Havenziekenhuis, Rotterdam

Programma

19-10-2009Feestelijk afscheidssymposium voor een onmisbare discipline

Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Fred Borgsteede vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd op 16 oktober 2009 op het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad een symposium georganiseerd onder de titel: Veterinaire Parasitologie: een onmisbare discipline.

De Nederlandse en Belgische sprekers lieten zich in hun presentatie uit over het belang van veterinair parasitologisch onderzoek en ze spraken de hoop uit dat deze discipline in Nederland blijft voortbestaan. Een korte samenvatting van de individuele presentaties vindt u hier. Een foto van het symposium vindt je hier. Meer foto's staan op de NVP fotogalerie

 

Het symposium werd door ruim 50 personen bezocht en werd afgesloten met een feestelijke receptie. Het afscheid werd voorgezet met een groots opgezet buffet en feest, met een mooi parasietenlied,  op de Bataviawerf.

 

 

14-09-2009Nieuwe informatie op de NVP website: Parasieten factsheets: Veterinair

Op de website van de NVP is veel informatie te vinden over medisch belangrijke parasieten in de vorm van factsheets. Zie bijvoorbeeld de informatie over Schistosomiasis. De informatie in deze factsheets wordt aangeleverd door een aantal leden van de NVP. Recent is er nu een begin gemaakt met factsheets over veterinair belangrijke parasieten. Deze informatie zal aangeleverd worden door Fred Borgsteede, Paul Overgaauw, Rolf Nijsse en Deborah van Doorn. De eerste twee factsheets over Toxocara canis en Toxocara cati staan nu op de website. De websitecommissie is nog steeds op zoek naar enthousiaste parasitologen (NVP-leden) die ook een bijdrage willen leveren aan het vullen van de factsheets. Interesse? Neem dan contact op met Lisette van Lieshout

 

12-08-2009Gezonde huisdieren als drager van parasieten

In een artikel van P. Overgaauw en collega’s in het juli nummer van Veterinary Parasitology (2009; 163:115-22) wordt een inventarisatiestudie beschreven waarbij verder gezonde Nederlandse honden en katten werden onderzocht op parasieten die mogelijk een gezondheidsrisico vormen voor de mens. In deze studie werd bij 152 honden en 60 katten gekeken naar de ontlasting en/of samples van de vacht. Tevens werden mogelijke risicofactoren voor overdracht van infecties door contact tussen huisdier en mens met behulp van interviews in kaart gebracht. Uit de publicatie blijkt dat het aantal voor de mens relevante parasitaire infecties (bijvoorbeeld Toxocara, Giardia) beperkt is. Omdat er wel intensief fysiek contact bestaat tussen de huisdieren en hun baasjes concluderen de auteurs dat voorlichting over hygiëne en mogelijke risicofactoren gewenst is.

30-07-2009Volledige bescherming tegen malaria is mogelijk

De vooruitzichten op een effectief malariavaccin zijn een stuk rooskleuriger, nu is aangetoond dat gezonde vrijwilligers volledig beschermd kunnen worden tegen malaria. Dit goede nieuws melden malaria-onderzoekers van het UMC St Radboud in het gezaghebbende medisch-wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

 

Lees meer op de UMCN websitepublicatie in NEJM en persbericht in Trouw

17-07-2009Genetische code van parasiet Schistosoma mansoni ontrafeld

Dr. Mohammed Sajid, werkzaam bij de afdeling Parasitologie van het LUMC (Leiden) heeft bijgedragen aan de ontrafeling van het erfelijke materiaal van de voor mensen schadelijke worm Schistosoma mansoni. Een internationaal consortium, waar Dr. Mohammed Sajid deel van uitmaakt, heeft het genoom van deze parasiet in kaart gebracht en deed een stap in de richting van nieuwe medicijnen voor de miljoenen mensen die jaarlijks met de parasiet geïnfecteerd raken. Het gerenommeerde vakblad Nature publiceerde hierover op 16 juli 2009. Schistosomiasis (ook bekend als bilharzia) treft jaarlijks ongeveer 210 miljoen mensen in vooral delen van Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.
Lees meer op de LUMC website

26-06-2009Een artikel over de analyse van publicaties op het gebied van Parasitologie in de periode 1996-2007
In Europa doet Nederland het goed qua aantal citaties en artikelen, met een vijfde plaats achter Engeland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Bij de lijst van 30 'most cited authors' staan twee onderzoekers die hun wetenschappelijk onderzoek voor het grootse gedeelte uitvoerden in een instituut in Nederland, prof. Maria Yazdanbakhsh en prof. Andy Waters, beiden in het LUMC (Leiden).

Artikel Artikel uit Labtimes online
25-06-2009Merial Award 2009

Peter Geldhof, currently working as a post-doctoral researcher in the department for Parasitology, faculty of Veterinary Medicine, Ghent University has won this year’s MERIAL Award for Parasitology. The award was handed over to him during the spring meeting of the Dutch Society of Parasitology the 22nd of June 2009 in Kerkrade. His main research areas are vaccine development, molecular and biochemical parasitology and the mechanism of anthelmintic resistance in nematodes. He started his scientific career in 1998 with a PhD project to evaluate the use of Ostertagia ostertagi excretory-secretory proteinases as protective antigens for vaccination against this parasite. After obtaining his PhD in May 2003, he got a Marie Curie EU fellowship for a post-doc position at the Moredun Research Institute in the UK, under supervision of Prof. D. Knox. In 2006, he returned to the Ghent University with a Marie Curie EU reintegration grant and last year he received a personal FWO post-doctoral fellowship. During the last ten years he was (co)-author of 37 publications in high impact international journals, including several opinion articles. Therefore, it is clear that Peter Geldhof certainly qualified for receiving the MERIAL award that is intended to encourage continued professional ambition in parasitology in the Benelux, and to reward scientific quality and active dissemination of results in (inter)national fora.

 

Bekijk hier het persbericht en foto

25-06-2009Geslaagde Wetenschappelijke voorjaarsvergadering NVP 2009

Op 22 juni 2009 werd de wetenschappelijke voorjaarsvergadering en de algemene ledenvergadering van de NVP gehouden in Kerkrade. Het was een interessant en gevarieerd programma met vier keynote lezingen in het gezamenlijk programma met het Internationaal Toxoplasmose congres en in de middag  10 vrije voordrachten. Peter Geldhof van de afdeling parasitolgie, faculteit diergeneeskunde, Universiteit van Gent, ontving de Merial Award en gaf de Merial Award lezing over zijn werk.

 

Programma en abstract book  Concept Notulen NVP ledenvergadering 2009

23-04-2009Parasieten bij hond en kat

Recent is de tweede herziene druk uitgekomen van het boekje Parasieten bij hond en kat onder redactie van P.A.M. Overgaauw en E. Claerebout. Ten opzichte van de eerste druk uit 2002 zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in de indeling, teksten zijn herzien en waar nodig aangevuld en nieuwe parasitaire infecties zijn toegevoegd. Bijzonder handig is de index die nu is toegevoegd. Kortom, een overzichtelijk en informatief boekje, gericht op de Nederlandse en Belgische situatie.

 

24-03-2009Spoelworminfecties bij hond en kat

 

Op het 'veterinaire parasitologie gedeelte' van de website is informatie te vinden over bestrijding van spoelworminfecties bij honden en katten

18-03-2009NVP Annual Spring Meeting 2009

Monday June 22th 2009, HOTEL & CONFERENTIEOORD ROLDUC, KERKRADE, THE NETHERLANDS

 

The Annual Spring Meeting 2009 of the Netherlands Society for Parasitology will be held on Monday June 22th 2009. In the morning session there will be joined programme with the 10th International Congress on TOXOPLASMOSIS.

 

 programme         

10-03-2009Parasietencollectie toegankelijk via Naturalis

De collectie dierparasieten van de voormalige Afdeling Parasitologie en Parasitaire Ziekten Fac. Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht werd in 2006  door de Faculteit Diergeneeskunde en het Universiteitsmuseum Utrecht overgedragen aan Naturalis, Leiden. De collectie is nu gerestaureerd, ‘omgepot’ en via een database voor iedereen toegankelijk gemaakt.
Het merendeel van deze “Parasietencollectie Utrecht”  is sinds eind februari 2009 te raadplegen via de website van Naturalis 
Dank zij bijdragen van het Ministerie van LNV, de Stichting Academisch Erfgoed en de Mondriaanstichting is deze voor Nederland unieke collectie behouden en via een database toegankelijk gemaakt. 
In de database staan op dit moment bijna 7000 titels met o.a. de volgende groepen parasieten: trematoda, cestoda, nematoda, acanthocephala en arthropoda. De database zal geregeld worden aangevuld met nog ontbrekende delen van de collectie.


Parasite Collection Utrecht accessible via Naturalis
 In 2006 the former Department of Parasitology and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine and the University Museum of the University of Utrecht transferred their parasite collection to Naturalis, Leiden. The collection was restored, parasites were transferred to new vials and made accessible by a database. These activities were supported by a grant of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the SAE and the Mondriaan Foundation.  In february 2009 the collection became available on the website of Naturalis.
Approximately 7000 items are stored in the database mainly representing the following parasite groups: trematoda, cestoda, nematoda, acanthocephala and arthropoda. The database will be updated with missing items from the collection.

 

Dr. W.M.L. Hendrikx   en   Drs. H.J.W.M. Cremers

26-01-2009"e-compendium": new concept for a bibliographical information tool

The Leishmaniasis Program at WHO/NTD and the EU projects "LeishMed" and "LeishRisk" have developed a new concept for a bibliographical information tool entitled "e-compendium". This new online application georeferences the epidemiological literature of the past 25 years. In fact, the first draft version comprises information of 60 endemic countries of Africa, America and the Mediterranean Basin but since it is a dynamic tool we hope to improve it soon after your valuable feed back and to update the information of Asia. During WorldLeish4 (Tuesday 3rd of February, room H1, epidemiology session from 14:30 to 17:30) more details will be given.


A compilation of all available peer-reviewed literature on leishmaniasis epidemiology

31-10-2008Malariavaccin stap dichterbij

Onderzoekers van het het Leids Universitair Medisch Centrum en het UMC St Radboud zijn er in geslaagd één van de eiwitten in een
dodelijke menselijke malariaparasiet uit te schakelen. Hierdoor is een malariavaccin een stap dichterbij.

 

Lees meer ......

30-10-2008New book: Guidelines for Stool examination in Parasitology

By Ton polderman, Eric Brienen and Felisberto Mendes
2008, Syntax Media, Arnhem, The Netherlands

 

By Ton polderman, Eric Brienen and Felisberto Mendes

This color printed 60 pages booklet has been written with the same objectives as the well known Dutch book Medische Parasitology – handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek, a publication of the Netherlands Society for Parasitology, published by Syntax media, Arnhem (2005). The current guidelines aim at improving the basic microscopic techniques used to detect eggs, larvae, cysts and oöcysts of intestinal parasites in the peripheral laboratory where molecular and immunological methods are not available. It came into existence as a collaborative project between Department of Parasitology of the LUMC in Leiden, The Netherlands, and the Catholic University of Mozambique in Beira in order to improve  the quality of diagnosis in Beira, Mozambique.

 

The authors present an interesting mix of background information, helpful illustrations, warnings and laboratory instructions, description of procedures to aid the actual detection and differentiation of the most relevant protozoa and helminths in stool. This booklet can be used for training and can serve as a helpful bench aid in diagnostic laboratories in low income countries.

 

To buy copies of the book please contact Ton Polderman  (a.m.polderman@lumc.nl) ( €10.00; bank account 566524228, A.M. Polderman, Leiden).

 If justified by the demand, a formal edition to be ordered through publisher and bookshops will be published shortly.

21-10-2008Symposium Parasitisme VUMC

Op 27 oktober aanstaande wordt door studievereniging Gyrinus natans te Amsterdam, in het kader van hun 55 jarig bestaan, een symposium over Parasitisme georganiseerd.

 

Klik hier voor het programma en informatie

21-10-2008Geslaagde wetenschappelijke najaarsvergadering

Op 10 oktober 2008 werd de najaarsvergadering van de NVP gehouden in Antwerpen, samen met de Belgische Vereniging voor Parasitologie. Het was een interessant en gevarieerd programma met drie keynote lezingen, 12 vrije voordrachten, posters, de uitreiking van de Janssen Animal Health Award en van de Merial Award en de Merial Award lezing door Taco Kooy.

Onze Belgische collega’s hadden het perfect georganiseerd in het mooie nieuwe zalencomplex van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Er was tevens ruimschoots gelegenheid voor het aanhalen van vriendschappen en contacten. De dag werd besloten met een diner.

 

Klik hier foto’s van de dag

19-09-2008NVP website offline
Beste leden van de NVP (en bezoekers van deze website),

In verband met een verhuizing van de website van de Nederlandse vereniging voor Parasitologie (NVP) naar een ander webhostingsbedrijf is de website enige dagen uit de lucht geweest.
Als u problemen ondervindt bij het inloggen op de website of andere onregelmatigheden tegenkomt bij het bezoek van de pagina’s en vinden van de informatie dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij ons meldt via het contactformulier.

Namens de NVP-Websitecommsisiie
22-08-2008Joint meeting of Belgian and Dutch Societies for Parasitology, 2008

10 October 2008, Antwerp, Belgium

Registration for  the Joint meeting of Belgian and Dutch Societies for Parasitology, October 10th in Antwerp, Belgium is open. Deadline for submitting your abstract (until the 25th of August) is only a few days away.   

 

Preliminary program

 

Registration started

31-07-2008Bijna 10.000 bezoekers NVP website op 30 juli 2008

Naar aanleiding van dit filmpje van een worm in verse kabeljauw van Albert Heijn op de website GeenStijl verscheen er een bericht op GeenStijl  met een uitleg over deze worm waarbij verwezen werd naar de parasietenfactsheet van Anisakis (haringworm) op de NVP website. Dit leverde een record aantal bezoekers van de NVP website op van bijna 10.000. Gemiddeld wordt de NVP website ongeveer 200x per dag bezocht. De worm is trouwens waarschijnlijk geen haringworm (Anisakis), maar een 'kabeljauwworm' (Pseudoterranova). 

30-07-2008Studiedag Nederlandse Vereniging voor Parasitologie

De activiteitencommissie van de NVP nodigt u uit voor een studiedag op 17 september 2008 in Lelystad. Deze dag met als thema “slakken en parasieten” wordt georganiseerd door Cor Gaasenbeek en Fred Borgsteede.

 

 

Voor verdere informatie en programma klik hier, voor registratie hier

10-07-2008Utrechtse Parasietencollectie behouden en verhuisd naar Naturalis in Leiden


Parasite collection transferred from the University of Utrecht to the Natural History Museum in Leiden (read more)

In de twintigste eeuw werd door de parasitologen van de Afdeling Veterinaire Parasitologie1 van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht een omvangrijke parasietencollectie aangelegd. Het materiaal werd verkregen van patiënten of werd verzameld tijdens onderzoeksprojecten van de Afdeling Veterinaire Parasitologie. De collectie omvat ook materiaal uit de voormalige Nederlandse kolonies en enkele andere overzeese gebieden. De collectie bestaat vooral uit helminthen en arthropoden.
In 2006 werd de collectie door de Faculteit Diergeneeskunde en de Universiteit van Utrecht overgedragen aan Naturalis, het Nationaal Museum voor Natuurlijke Historie in Leiden. Voorafgaand aan deze overdracht vond deselectie plaats, waardoor de collectie werd opgeschoond.
Met onder meer steun van de Stichting Academisch Erfgoed, de Mondriaan Stichting en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kon de collectie worden behouden. In Naturalis werden alle helminthen (nematoden, cestoden, trematoden en acanthocephalen) en een deel van de arthropoden (pentastomen, luisvliegen, horzels en microscopische preparaten van vlooien en luizen) uit de collectie digitaal gecatalogiseerd. Dit gedeelte zal naar verwachting binnen afzienbare tijd toegankelijk zijn voor het publiek via de Naturalis website. Als ook het overige materiaal van de collectie bewerkt is (vlooien en luizen op alcohol) zal ook dit aan de database op het internet worden toegevoegd. Mogelijk dat ook de parasitaire mijten, die in een aparte database zijn opgenomen, in de toekomst kunnen worden toegevoegd.
Lees meer ....


Dr. W.M.L. Hendrikx   en   Drs. H.J.W.M. Cremers (9 juli 2008).

1 De naam van de Afdeling Veterinaire Parasitologie luidde achtereenvolgens: Instituut voor Parasitologie en Parasitaire Ziekten, Vakgroep Veterinaire Helminthologie en Entomologie, Afdeling Parasitologie en Tropische Diergeneeskunde. De huidige naam is: Afdeling Klinische Infectiologie en Microbiologisch Lab (VMDC)

30-06-2008Willem Takken buitengewoon hoogleraar

Op 5 juni hield prof. dr. ir Willem Takken zijn inaugurale rede "Insects and Disease in the 21st century - a wind of change -"  

In 2007 heeft de Wageningen Universiteit dr.ir.  Willem Takken benoemd tot buitengewoon hoogleraar Medische en Veterinaire Entomologie. Willem Takken bekleedt de eerste leerstoel op dit terrein in Nederland. Hij geniet nationale en internationale faam op het gebied van ziekten die worden overgebracht door insecten, mijten en teken, zoals malaria, de ziekte van Lyme en bluetongue (lees verder ...)

 

01-05-2008Voorjaarsvergadering NVP 2008

Klinisch symposium en Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 6 Juni 2008, RIVM, Bilthoven
Programma

29-04-2008Koninklijke onderscheiding voor Maarten Eysker
Maarten Eysker heeft op vrijdag 25 april 2008 in de Aula van het
Academiegebouw een Koninklijk lintje in ontvangst mogen nemen. Hij
werd geridderd tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ vanwege
zijn buitengewone verdiensten op het vakgebied van de veterinaire
parasitologie en de daaraan aanverwante disciplines. Lees verder ...
25-04-2008Subsidie van MalariaNoMore voor malariaonderzoek KIT
Op donderdag 24 april ontvingen Henk Schallig en Petra Mens van de Afdeling Parasitologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen een check ter waarde van 65.000 euro voor hun project malaria en zwangerschap in Nigeria uit handen van MalariaNoMore.nl.. Voor meer informatie over het project en MalariaNoMore.nl kun je gaan naar: http://www.malarianomore.nl/
25-04-2008Een nieuwe techniek voor malaria diagnostiek!

Onderzoekers van de universiteiten van Exeter en Coventry (UK) hebben in samenwerking met onder meer het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Afdeling Biomedical Research, een nieuwe techniek ontwikkeld voor de diagnostiek van malaria. Deze test maakt gebruik van magentische-optische technologie (MOT) om haemozoine (ook wel malaria pigment genoemd), een afval product dat door de malaria parasiet wordt geproduceerd, in het bloed van mogelijk geïnfecteerde patiënten te detecteren. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift, Biophysical Journal.

Voor artikel zie http://www.biophysj.org

25-04-2008Seminar Infectieziekten op 'Het Instrument'.

Op woensdagmiddag 21 mei vindt tijdens de vakbeurs Het Instrument een seminar plaats met betrekking tot laboratorium- en infectieziektendiagnostiek.


Huidige stand van zaken rondom Legionelladiagnostiek - Jacob Bruin - Streeklaboratorium voor Volksgezondheid Kennemerland
Parasitologie in beweging - Theo Mank - Streeklaboratorium voor Volksgezondheid Kennemerland
Typering van micro-organismen met behulp van Raman spectroscopie - Gerwin Puppels - River Diagnostics
MRSA bij dieren en transmissie naar de mens: alert blijven! - Jaap Wagenaar - Universiteit Utrecht
Digitale beeldanalyse en -herkenning: het morfologisch bloedonderzoek van de 21ste eeuw - Warry van Gelder - Albert Schweitzer Ziekenhuis
Roche Diagnostics, the next generation - Peter Matton - Roche Diagnostics Nederland

Meer informatie over dit seminar treft u aan op: http://www.hetinstrument.nl/2008/nl/page.php?page_id=68

27-02-2008Leverbot toename 2008

De wetenschappelijke Werkgroep Leverbotprognose verwacht bij herkauwers in Nederland een toename van het aantal hogere leverbotinfecties. Lees meer hier.

Meer informatie over leverbot (Fasciola hepatica) vindt u hier. 
20-02-2008Nederlanders werken aan vaccin tegen malaria
De universitaire medische centra in Nijmegen en Leiden zijn begonnen met onderzoek naar een vaccin tegen malaria. Zij doen dit in samenwerking met het Amerikaans biotechnologiebedrijf Sanaria. Dit heeft Top Instituut Pharma, waarin kennisinstellingen en farmaceuten samenwerken via een persbericht bekendgemaakt.

Meer informatie over malaria tropica veroorzaakt door Plasmodium falciparum vindt u hier.

Meer informatie over het malaria onderzoek aan het LUMC in Leiden en het Radboud in Nijmegen.

05-02-2008Nieuwe proefschriften

Samenvattingen van nieuwe proefschriften van Krijn Paaymans (Wageningen), Olga Ophorst (Crucell, Leiden; Amsterdam) en Marjolein Robijn (Leiden) op de NVP website

 

Zie PhD theses/Proefschriften

04-02-2008Nieuwe SMBWO-Parasitologie opleidingsinstituten en opleiders

Door de SMBWO zijn de volgende instituten (en opleiders) erkend voor  de 'Opleiding tot Parasitologisch Wetenschappelijk Onderzoeker' (zie SMBWO: erkend parasitologisch onderzoeker voor meer informatie).

 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen (opleider Prof. Dr. Sauerwein)

- Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT (opleider Dr. H.D.F.H. Schallig)

25-01-2008New Online and Open Access Journal
New Online and Open Access Journal published by BioMed Central: Parasites & Vectors
http://www.parasitesandvectors.com/
11-01-2008Bio Career Event 2008
Op 21 mei wordt  Bio Career Event 2008 in de Amsterdam RAI, een landelijke carrièrebeurs voor hoogopgeleiden in de Life Sciences.
27-12-2007Symposium Leishmanisis

Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): Symposium Leishmanisis op 24 January 2008

Leishmaniasis – recent developments in diagnosis, parasite typing, epidemiology and treatment

Meer informatie en programma

23-12-2007Verslag van de studiedag UKNEQAS
Verslag van de studiedag UKNEQAS Londen 11 mei 2007 door Truus Derks op de NVP website (zie NVP Reisbeurzen)
22-12-2007Proefschrift van Wenda Frederika van der Meiden op de NVP website

Een samenvatting van het proefschrift van Wenda Frederika van der Meiden op de NVP website

Cutaneous leishmaniasis: New developments in diagnosis and treatment evaluation

05-10-200720 jaar Medische en Veterinaire Entomologie in Wageningen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat het Laboratorium voor Entomologie is gestart met onderzoek en onderwijs in Medische en Veterinaire Entomologie. Om dit heugelijke feit te vieren, wordt van 1 tot 3 november een speciaal festival georganiseerd.

 

Cabaret, een onderzoeksdag, een quiz, een pub night en de lancering van een nieuw boek "Emerging pests and vector-borne diseases in Europe" zullen onderdelen zijn van dit festival. Ook zal het hele Laboratorium voor Entomologie tijdens een open dag omgetoverd worden tot een waar experimenteel 'Medisch en Veterinair Entomologisch' museum.

 

Zie voor verdere informatie 'Zuigers en Prikkers'

 

05-08-2007Merial Award uitreiking 2007

Op de voorjaarsvergadering 2007 van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie is de Merial Award uitgereikt aan Stefan Magez van de Vrije Universiteit Brussel voor zijn voor zijn baanbrekend onderzoek naar slaapziekte, trypanosomiasis.

Meer informatie

11-06-2007Takken en Knols winnen Eijkman Medaille 2007 voor hun malariaonderzoek
De Eijkman Medailles 2007 voor tropisch geneeskundig onderzoek en internationale gezondheidszorg gaan dit jaar naar de medisch entomologen Willem Takken en Bart Knols (Wageningen Universiteit) en naar HIV-onderzoeker Joep Lange (Universiteit van Amsterdam). Takken en Knols ontvangen de prijs voor hun onderzoek naar de aantrekkingskracht van lichaamsgeur (vooral zweetvoeten) op de malariamuskiet en naar andere insecten die tropische ziekten overbrengen.
Voor meer informatie - zie bij 24 mei 2007
01-06-2007Penning bij afscheid Hans Sluiters
Dr. Hans Sluiters is onderscheiden met de Molewater/De Monchy penning van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC voor zijn grote inzet op het gebied van de parasitologie. De zilveren penning werd uitgereikt na afloop van het afscheidssymposium parasieten in the global village van Rotterdam , welke op 1 juli 2007 aan het Eramus MC plaats vond.
16-04-2007Annual Spring Meeting 2007 NVP
Monday April 16th 2007 the annual spring meeting of the Netherlands Society for Parasitology (NVP) will be held at the Conference Centre Papendal – Arnhem. In the morning session invited speakers will give a talk related to HIV-parasites co-infection. The afternoon session has free communications
Practical information about the meeting
Abstract submission
Final program Spring meeting NVP 2007
16-03-2007Jaap Jansen, in memoriam
Ruim een jaar geleden is Jaap Jansen overleden. Driekwart jaar eerder werd bij hem een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Met hem is een zeer aimabel, principieel en integer mens gestorven, die een grote betekenis heeft gehad voor de NVP en de parasitologie, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Lees meer ......
05-02-2007Parasieten door WHO toespraak in het nieuws
De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Margaret Chan,hield op 1 februari 2007 in Bangkok een pleidooi voor het aanpakken van "vergeten" ziekten (neglected diseases). Aandoening zoals schistosomiasis en filariasis worden veelal vergeten omdat deze ziektes vooral in arme landen voorkomen.

Persbericht
21-01-2007Trichomonas in de belangstelling
Naar aanleiding van een publicatie in Science (2007;Jan 12; 315:207-12) over het genoom van Trichomonas vaginalis besteedt ook de website van het wetenschapsprogramma Noorderlicht uitgebreid aandacht aan deze eencellige parasiet.

Artikel Noorderlicht
14-07-2006Babesia in Nederland
In de maand juni stond de parasiet Babesia weer behoorlijk in de aandacht vanwege de uitkomsten van het onderzoek van Dr. F. Jongejan en collega’s in Utrecht naar de verspreiding in Nederland van de teek Dermacentor reticulatus. Deze teek kan Babesia canis overbrengen op honden.
Babesia canis ontwikkelt zich uitsluitend in de rode bloedcellen van de hond. De incubatietijd varieert van één tot twee weken. In het acute stadium worden de volgende verschijnselen waargenomen: lusteloosheid, gebrek aan eetlust, hoge koorts, versnelde pols en ademhaling. Zonder behandeling kan geelzucht, vergroting van de milt en vergrootte lymfeklieren ontstaan en in ernstige gevallen nierfalen en shock. In de acute fase kan de diagnose worden gesteld aan de hand van een bloeduitstrijkje, in meer chronische gevallen bieden andere bloedtesten houvast. Zonder behandeling kan een aanzienlijk percentage van de voor het eerst geïnfecteerde honden aan babesiose sterven; overlevende honden blijven de infectie dragen.

Bron informatie
Bericht Telegraaf
Bericht Elsevier
07-07-2006KIT start TRYLEIDIAG
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam is een nieuw (Europees-Afrikaans) consortium opgestart ter verbetering van de diagnostiek en controle van trypanosomiasis en leishmaniasis.

Zie informatie op KIT website:
07-07-2006KIT Artemisinine discussiegroep
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam heeft een internationale online discussiegroep opgezet over Artemisinine, een middel tegel malaria.

Zie informatie op KIT website
08-06-2006Entomologen Wageningen winnen prijs
Op 1 juni werd in Amsterdam het team van Entomologie van Wageningen Universiteit onder leiding van prof. Marcel Dicke de winnaar van de Academische Jaarprijs 2006. Hieraan is een geldprijs verbonden van 100.000 euro. Met dit bedrag zal in de week van 18-24 september het grote evenement Wageningen - City of Insects worden georganiseerd. Doel van dit evenement is om het imago van insecten bij het publiek te verbeteren.
Wie wil weten of de medische-entomologie (als belangrijk en vaak onderschat onderdeel van de parasitologie) hierbij ook een plaats krijgt, moet de ontwikkelingen rondom dit evenement volgen via de

nieuwsbrief
01-06-2006Voorjaarsvergadering NVP 2006 wordt gehouden op 15 juni 2006
Annual Spring Meeting 2006 of the Netherlands Society for Parasitology together with the Belgium Society for Parasitology and the Belgium Society for Protozoology Date: Thursday June 15th 2006 Location: Prins Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.

programma
26-05-2006Verslag bijscholingsdag voor NVP leden
De activiteitencommissie van de NVP organiseerde op dinsdag 16 mei 2006 een speciale cursusmiddag voor NVP leden te Amsterdam. Hieraan deden 23 leden mee.
Na een lunch met geweldig lekkere broodjes werd er een presentatie gehouden door Dhr Bronts en Buijs omtrent de aktiviteiten van de Dienst Ongediertebestrijding van de GGD te Amsterdam. Naar aanleiding hiervan meldt Hans Sluiters een historische uitbraak van "trambenen" op een Amsterdamse tramlijn veroorzaakt door wandluis. Dit wordt beschreven door Vermeer et al. in het NTvG (1949; 93:4161-4167). Het orginele artikel is bij Lisette van Lieshout op te vragen.
Vervolgens werd de groep onderverdeeld in 3 teams die een puzzeltocht met als titel "langs de versteende gastheren" liepen. Tijdens de tocht kreeg ieder team 22 vragen te beantwoorden. Het winnende team (met de meeste juist beantwoordde vragen) kreeg als prijs een fles Amsterdamse jenever..waarvan de inhoud overigens snel "meester werd gemaakt" door alle deelnemers van deze bijscholingsmiddag.
De route staat hieronder, de antwoorden zijn op te vragen bij Theo Mank.

Omschrijving puzzeltocht
17-03-2006Congres "Recent advances in Pattern Recognition"
Congresbezoek aan "Recent advances in Pattern Recognition" door Bart Everts (LUMC, afdeling Parasitologie)

verslag
17-02-2006Op 1 februari is dr. Jacob ("Jaap") Jansen overleden
Jaap Jansen was in 1961 een van de medeoprichters van onze vereniging en eerste secretaris van de NVP in de periode 1961-1966. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NVP en in de periode 1982-1988 is Jaap ook voorzitter geweest van onze vereniging. De Nederlandse Parasitologie heeft een integer parasitoloog verloren.
17-02-2006KIT - Parasitologie participeert in EU-project
KIT BR – Parasitologie participeert in EU-project voor verbeterde diagnose van leishmaniasis en slaapziekte (TRYLEIDIAG)
Een consortium van 4 Europese onderzoeksgroepen, waaronder de afdeling Parasitologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, en 4 Afrikaanse laboratoria (in Oeganda, Kenia, RD Congo en Soedan)zal onderzoek verrichten naar verbeterde diagnose (door middel van moleculaire sneltesten) van deze verwaarloosde, maar dodelijke ziektes. Het consortium ontvangt een subsidie van bijna 2,4 miljoen euro van de EU

website TRYLEIDIAG
website KIT
06-02-2006Kunstige insecten in Wageningen
Vanwege het 80-jarige bestaan van het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen is een tentoonstelling geopend van negentien Nederlandse kunstenaars die zich hebben laten inspireren door insecten.

Insecten vormen een bijzondere groep binnen de (medische) parasitologie. Sommige insecten brengen een belangrijk deel van hun leven door op de mens en zijn daarbij afhankelijk van hun gastheer wat betreft voeding en voortplanting. Zij staan dan ook bekend als ectoparasieten. Andere insectensoorten verblijven maar kort op de mens, maar brengen andere ziekteverwekkers, zoals endoparasieten, over van de ene gastheer naar de andere. Van deze zogenaamde vectoren is de malariamug, welke de Plasmodium parasiet verspreidt, het meest bekend.

Meer info hier.
05-01-2006Het Klokhuis over malaria

Het Klokhuis over malaria Op dinsdag 10 januari, Nederland 3 om 18:25 zal het jeugdinformatieprogramma Het Klokhuis over malaria gaan, in het bijzonder over het onderzoek naar een malaria vaccin dat onder meer in Nijmegen wordt uitgevoerd. Op de website van Het Klokhuis is meer informatie te vinden, de uitzending is hier ook achteraf te bekijken: 

met Real Player  of  met Windows Media Player

05-01-2006Geslaagd NVP-symposium

Meer info
02-12-2005NVP najaars symposium 20 december
Medische parasitologie in Nederland, van trends naar toekomst. Inschrijving voor symposium is per 1 december gesloten. De NVP Najaarsvergadering op 20 december staat in het teken van een geheel herziene uitgave van het leerboek "Medische parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek", eindredactie Dr. Polderman en de lancering van de bijbehorende website.

folder
24-06-2005Twee parasitologen gaan vervroegd met pensioen
De parasitologiegemeenschap in Nederland ziet in juni/juli 2005 twee parasitologen met een uitgebreide kennis op het gebied van de algemene parasitologie vertrekken. Het betreft Dr. Ton Polderman van het LUMC (Leiden) en Dr. Jan Peter Verhave van het UMC Radboud (Nijmegen), die beiden vanaf deze zomer van een regeling tot vervroegd pensioen gebruik zullen maken.
Zowel Ton Polderman als Jan Peter Verhave zijn opgeleid als bioloog, maar hebben zich gedurende hun carrière in zeer sterke mate gericht op de klinische medische parasitologie. Daarbij combineerden ze hun biologische visie op parasitaire aandoeningen met hun ervaringen in de tropen. Naast hun activiteiten op het gebied van onderwijs en parasitologische diagnostiek vervulde Jan Peter Verhave een centrale plaats in de landelijke kwaliteitsborging van de parasitologische diagnostiek en is Ton Polderman eindredacteur van het boek "Medische parasitologie, handleiding bij de laboratorium diagnostiek", dat al jarenlang het standaardboek is zowel binnen het laboratoriumonderwijs als in dagelijkse praktijk van de diagnostiek. Hun vertrek zal als een gemis ervaren worden in de parasitologiegemeenschap.
10-06-2005Website Medische Parasitologie online
De website is onderdeel van de NVP website, maar heeft een eigen naam (medischeparasitologie.nl) en lay-out en is tot stand gekomen onder auspiciën van de NVP met medewerking van een groot aantal deskundigen

zie website
10-06-2005Parasitologie; Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek
Herziene druk van het boek "Parasitologie; Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek". De nieuwe, geheel herziene druk van het boek "Medische Parasitologie; Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek" (eindredacteur Dr. A.M. Polderman), dat uitgegeven wordt onder auspiciën van de NVP, is in een ver gevorderd stadium. De drukproeven zijn klaar en het is de bedoeling dat deze uitgave in augustus/september bij de boekhandel te verkrijgen is.
Tegelijkertijd met het boek Medische Parasitologie is gewerkt aan het opzetten van een website Medische Parasitologie. Aan deze website zal de komende maanden nog hard gewerkt worden maar is nu al online te bezichtigen.

website Medische Parasitologie
10-06-2005Prof. Dr. Robert Sauerwein nieuwe voorzitter NVP
Op de voorjaarsvergadering is een nieuwe NVP voorzitter gekozen:
Prof. Dr. Robert Sauerwein (Radboud University Medical Centre Nijmegen).
Uit het jaarverslag van de NVP: ""Op de ALV zullen we van Prof. Dr. Lodewijk Tielens als voorzitter afscheid moeten nemen. Hij heeft zich de afgelopen 6 jaar zowel voor als achter de schermen zeer ingezet om de NVP te maken tot wat zij nu is. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd".
10-06-2005Merial Award uitreiking 2005
Op de voorjaarsvergadering is de Merial Award uitgereikt aan Filip Claes (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen) voor zijn onderzoek aan de moleculaire karakterisering van Trypanosoma equiperdum.

persbericht Merial award 2005
meer informatie over de Merial Award en alle parasitologen die de Merial Award gekregen hebben
14-01-2005Contribution to a paper published in Science
Members of the Leiden Malaria Group contributed to a paper published in ScienceHall N. et al. A comprehensive survey of the Plasmodium life cycle by genomic, transcriptomic, and proteomic analyses. Science (2005) 307:82-6.

See info....
Lees meer ....
10-12-2004"Molecular Parasitology Meeting"
Verslag van congresbezoek aan "Molecular Parasitology Meeting" door Dr. M. van Dijk (LUMC, afd. Parasitologie)

Verslag
03-12-2004Voorjaarsvergadering NVP 2005 wordt gehouden op 18 en 19 Mei 2005
De voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie zal worden gehouden op 18 en 19 mei 2005 (tweedaagse bijeenkomst) in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

programma en abstracts
19-11-2004Andy Waters benoemd tot hoogleraar Malaria in Leiden
Per 1 oktober is Dr. Andy Waters benoemd tot hoogleraar Malaria aan het Leids Universitair Medisch Centrum binnen de afdeling Parasitologie van het Centrum voor Infectieziekten.

Lees meer ......
13-08-2004Merial Award 2004 voor Niko Speybroeck
Niko Speybroeck (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen), heeft de MERIAL-Award 2004 voor parasitologie gekregen.

Lees meer ...
06-08-2004Medal of Honor
Dr. Schetters (Intervet) was granted the title Invited Professor at the University of Montpellier (France) and received a Medal of Honor
Together with the team in Montpellier, Intervet was able to develop the vaccine Nobivac Piro for Dogs, which protects dogs against Babesia infection.
Project leader for the development of the innovative vaccine was Dr Theo Schetters from Intervet’s Parasitology R&D department

PDF-file
02-07-2004Adviesorgaan bestrijding ecto- en endoparasieten opgericht
In januari 2004 is een onafhankelijk adviesorgaan opgericht voor de bestrijding van ecto- en endoparasieten die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier: Companion Animal Parasite Council (CAPC), USA. Het doel van de CAPC is om richtlijnen te formuleren en up-to-date te houden voor de bestrijding van ecto- en endoparasieten die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier. Hiermee wordt getracht een betere zorg in de veterinaire praktijk te bieden, dieren beter te beschermen tegen parasieten en het risico van transmissie van zoönosen te verkleinen.

Lees meer...
23-04-2004New book: "Malaria Parasites: Genomes and Molecular Biology"
Malaria Parasites: Genomes and Molecular Biology (eds.: A.P. Waters and C.J. Janse; LUMC Leiden. Internationally renown experts provide up-to-date reviews of the most important aspects of post-genomic malaria research.

Lees meer...
23-04-2004Voorjaarsvergadering NVP 2004
10 juni 2004 in Antwerpen

zie programma
16-04-2004Fatale gevallen van babesiose bij honden in Nederland

Lees meer...
19-03-2004Prof. dr. C.F.A. Bruijning overleden
Op 30 januari 2004 is prof. dr. C.F.A. Bruijning, emiritus hoogleraar Parasitologie aan de Faculteit Geneeskunde te Leiden, op 84-jarige leeftijd overleden

Lees meer...
23-01-2004Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West en PROOST
Verslag van Bijeenkomst Werkgroep Klinische Parasitologie West en PROOST met Themamiddag Dientamoeba fragilis, tevens najaarsvergadering NVP

Verslag
21-11-2003Verslag: 9e internationaal symposium over schistosomiasis
Congresbezoek aan "9e internationaal symposium over schistosomiasis" in Brazilië door Marjolein Robijn (AIO LUMC, afdeling Parasitologie)

Verslag
14-11-2003Poster prijs Molecular Parasitology Meeting
Molecular Parasitology Meeting Prijs (een cheque van 200 dollar en een jaarabonnement op International Journal for Parasitology) voor de poster-presentatie "Synteny between rodent & human malaria parasite genomes" door Taco Kooij.

Zie ook het verslag (pdf file) van deze meeting.
07-11-2003Prijs voor artikel over vossenlintworm
Aart van Keulen prijs voor artikel over vossenlintworm van Dr. J. van der Giessen en Dr. F.H.M. Borgsteede, zij publiceerden het bekroonde artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde in mei 2003. Infectieziektenbulletin, jaargang 14 nummer 10 pagina 351

Lees meer...
28-10-2003Kalkoenen, zwartekoppenziekte en parasitologie
Ingezonden brief in de Volkskrant

Lees meer...
17-10-2003Symposium "Malaria and anaemia: treatment and acquired immunity"
Symposium "Malaria and anaemia: treatment and acquired immunity", Amsterdam
Symposium
10-10-2003Verslag van cogresbezoek Molecular Parasitology Meeting"
Congresbezoek aan "Molecular Parasitology Meeting" (MPMXIV) door Taco Kooij (AIO LUMC, afdeling Parasitologie)

Verslag
26-09-2003Dr. Maarten Eysker Erelid van de WAAVP
Dr. Maarten Eysker (Infectieziekten en Immunologie, Afd. Parasitologie en Tropische Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) is op de 19th Conference on the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (New Orleans, Louisiana, USA, August 2003) benoemd tot ere-lid van the Association vanwege zijn verdiensten op het gebied van de veterinaire parasitology, met name voor zijn onderzoek aan worminfecties bij herkauwers.
01-08-2003Themamiddag Dientamoeba fragilis
Themamiddag Dientamoeba fragilis van de Werkgroep Parasitologie West en PROOST. Deze themamiddag komt in de plaats van de NVP najaarsvergadering en is voor alle leden toegankelijk

pdf-file
06-06-2003Merial Award 2003
Dr. Véronique Hannaert (Research Unit for Tropical Diseases van het -Institute of Cellular Pathology-, Brussel), heeft de MERIAL-Award 2003 voor parasitologie gekregen.

Read more...
27-04-2003Bijscholingsdag NVP 2002 - verslag
Bijscholingsdag NVP 2002 - verslag

verslag pdf-file
14-02-2003Subsidie voor onderzoek
Subsidie voor onderzoek naar manipulatie van parasitaire wormen van het afweersysteem. Maria Yazdanbakhsh heeft een ZonMW subsidie (een half miljoen euro) gekregen om met Lodewijk Tielens moleculen van wormen te bestuderen die het immuunsysteem manipuleren.

Zie artikel in Cicero
11-10-2002Publication of the genome and partial proteome of malaria parasites
Malaria researchers from Nijmegen and Leiden contributed to the publication of the genome and partial proteome of two malaria parasites.

Read more...
20-09-2002Commisie Geschiedenis NVP
De Commisie Geschiedenis NVP zou graag willen beschikken over de programma"s van alle vergaderingen van de FEDERA.

Read more...
15-09-2002Parasite collections
The presence of parasite collections in Germany and the Netherlands is not well documented and collections may also be endangered. To determine this an inquiry was carried out by a member of the NVP, Dr. W.M.L. Hendrikx, on the presence of collections parasites of animals and man. Parasitological Institutes in Germany and the Netherlands were asked by email to answer an inquiry on parasite collections. Most institutes had a medical or veterinary background, but also some zoological, taxonomical institutes and institutes of Public Health were approached as well as one private collection.

Results of the inquiry
25-08-2002Bijscholingsdag NVP 2002 - programma
Bijscholingsdag NVP 2002

Programma
30-06-2002Interview in Mediator met Prof. Lodewijk Tielens en Prof. Robert Sauerwein
Een interview in Mediator (juni 2002, Jaargang 13, nr 4) met Prof. Lodewijk Tielens en Prof. Robert Sauerwein over parasitologisch onderzoek in Nederland.
Interview
25-04-2002Science paper
Science paper from the Leiden parasitologist Maria Yazdanbakhsh, reviews the relationship between parasites and allergy.

Abstract
Interview (in Dutch)
01-02-2001Article in Cell from Leiden and Nijmegen malaria researchers

Read more...

 

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven