Veelgestelde vragen

Algemeen
Welke parasitaire infecties kan men in Nederland oplopen?
De meeste pathogene parasieten zien wij alleen in Nederland als een 'import infectie'. Dit wil zeggen dat men over het algemeen de infectie oploopt tijdens een bezoek aan de (sub)tropen. Maar een aantal parasitaire infecties kunnen ook binnen Nederland worden opgelopen. De belangrijkste daarvan zijn Toxoplasma gondii, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, Enterobius vermicularis (aarsmade) en Pediculus capitis (hoofdluis). 

Neemt het aantal parasitaire infecties in Nederland toe?

Een aantal parasitaire infecties die men vroeger vrij regelmatig in Nederland zag, komen momenteel nauwelijks meer voor. Een verklaring hiervoor is de verbeterde hygiënische omstandigheden van de laatste decennia. Aan de andere is er door de toename van toerisme naar verre landen en de instroom van migranten duidelijk sprake van een stijging in het aantal en verscheidenheid van  de 'import infecties'.

Ik ben nog nooit in de tropen geweest. Nu heb ik volgens mijn huisarts toch een parasiet in mijn darmen. Kan dat?
Van de darminfecties is de meest algemeen voorkomende parasiet in Nederland de Giardia lamblia. Dit eencellig organisme kan darmklachten en diarree veroorzaken en komt relatief veel voor bij kinderen. Behandeling is vrij eenvoudig.

Ik ben net zwanger. Moet ik me nu laten testen op de 'katten(krab)ziekte'?
Ten onrechte wordt infectie met de parasiet Toxoplasma ook wel 'katten(krab)ziekte' genoemd. Deze infectie kan men oplopen door het eten van niet goed verhit vlees of door contact met kattenontlasting. Bij het merendeel van de infecties zijn er nauwelijks klachten. Echter, wanneer tijdens de zwangerschap voor de eerste keer een infectie plaats vindt kan dit zeer ernstige afwijkingen bij de vrucht veroorzaken. In Nederland wordt niet standaard bij alle vrouwen op toxoplasmose getest. De interpretatie van de laboratorium uitslagen kan in sommige gevallen dusdanig gecompliceerd zijn dat dit veel onnodige onrust kan veroorzaken. Informeer bij uw huisarts of verloskundige over hun beleid hierin en voor een persoonlijk advies. Het is raadzaam dit zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap te doen.

Kan ik me tegen parasitaire infecties laten vaccineren?
Momenteel bestaan er (nog) geen vaccins ter bescherming tegen parasitaire infecties. Wel kan men geneesmiddelen innemen (profylaxis) om malaria te voorkomen. Voor het type profylaxis en de juiste dosering moet u zich persoonlijk laten adviseren door een reizigersadvies- of vaccinatiebureau of door uw huisarts.

Verre reizen en vaccinatie

Waar kan ik informatie krijgen over maatregelen die ik kan nemen om parasitaire infecties te voorkomen als ik op reis ga?
Er zijn een aantal manieren om een parasitaire infectie te voorkomen, zoals het innemen van de juiste malariaprofylaxis, hygiënische maatregelen, voorkomen van insecten beten en door niet te gaan zwemmen in zoet water in de tropen.

Op de website van het Landelijk Coordinatie-centrum Reizigersadvisering (LCR) zijn uitgebreide adviezen te vinden over het voorkomen van infecties door parasieten.

Ook op de websites http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/faq.htm en http://www.who.int/topics/travel/en/ vindt u uitgebreide informatie voor reizigers over voorzorgsmaatregelen voor het gebied waar u naar toe wilt gaan.

Waar kan ik informatie krijgen over vaccinatie voor verre reizen?

Om te weten welke specifieke vaccinaties en anti-malariamaatregelen voor u en uw reis nodig zijn, moet u zich persoonlijk laten adviseren door een reizigersadvies- en vaccinatiebureau of door uw huisarts. De reisbestemming, de verblijfsduur, de soort reis en de gezondheid en leeftijd van een reiziger bepalen wat er nodig is. Aanbevolen vaccinaties en anti-malariamaatregelen kunnen dus verschillen per reiziger.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de Nederlandse richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op de website van het LCR vindt u informatie en adressen van Centra die gespecialiseerd zijn in de reizigersadvisering en die open staan voor het algemene publiek.

Ziekte, behandeling en preventie
Waar kan ik informatie krijgen over ziekteverschijnselen veroorzaakt door parasitaire infecties en de bijbehorende behandeling?
Voor persoonlijke adviezen omtrent ziekteverschijnselen en eventuele behandeling raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Moet ik me altijd na terugkomst van een verre reis laten nakijken op parasitaire infecties?
Indien u na terugkeer van een kort verblijf in de (sub)tropen geen klachten heeft, is het niet noodzakelijk om u te laten nakijken op parasitaire infecties. Indien u gezwommen heeft in zoetwater in de tropen dan raden wij u wel aan om na circa 8 weken na thuiskomst contact op te nemen met de huisarts om infectie met Schistosoma (bilharzia) uit te sluiten. Bij langdurig verblijf in de tropen of na verblijf onder zeer primitieve omstandigheden kan het raadzaam zijn om onderzoek te laten plaats vinden. Overleg hierover met uw huisarts.
Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven