Werkgroepen en Commissies NVP

 
Board of the NVP / Bestuur van de NVP

Prof. dr. M. Yazdanbakhsh (voorzitter)
Dr. Petra Mens (secretaris)
Dr. Rob Hermsen (penningmeester)
Dr. Jaap van Hellemond (lid)
Dr. Deborah van Doorn (lid) 

Contactformulier

 

 
 
Werkgroep biomedisch parasitologisch onderzoek
De werkgroep biomedisch parasitologisch onderzoek volgt de ontwikkelingen in het biomedisch onderzoek binnen de parasitologie. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in het biomedisch parasitologisch onderzoek. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en de ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.
 
 
 
Werkgroep klinische parasitologie
De werkgroep klinische parasitologie van de NVP biedt een laagdrempelig interactief platform voor iedereen die werkzaam is in de klinische parasitologie door het uitwisselen van actuele ontwikkelingen betreffende onderwijs, diagnostiek en kliniek van parasitaire infecties. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de klinische parasitologie. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en de ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.
  
 
 
Werkgroep veterinaire parasitologie
De werkgroep veterinaire parasitologie van de NVP stelt zich ten doel om een klankbord te zijn voor iedereen die werkzaam is in de veterinaire parasitologie door uitwisseling van informatie en door het initiëren van activiteiten op het gebied van de veterinaire parasitologie. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de veterinaire parasitologie. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.

 

 
 
Congrescommissie NVP
De congrescommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie werkgroepen en het bestuur en draagt zorg voor de organisatie van de voorjaar- en najaarsvergadering.
Dr. Deborah van Doorn
Dr. Matthew McCall
Dr. Teun Bousema
Dr. Ron Hokke
Dr. Taco Kooij

Contactformulier 

 

 
 
Committee Quality Controll / Commissie Kwaliteitsbewaking
Zie Sectie Parasitologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)

     

 
 
Commissie SMBWO
Prof. dr. Frans van Knapen
Prof. dr. Bruno Gryseels
Prof. dr. Lodewijk Tielens
Contactformulier
 
 
 
NVP/SKML website commissie
Dr. Dr. Jaco Verweij (voorzitter) 
Dr. Petra Mens (Secretaris van de NVP )
Dr. Lisette van Lieshout (sectie Parasitologie SKML)
Jantien Guldemond (Secretariaat Parasitologie LUMC)
Eric Brienen
 

Contactformulier

 
 
 
Activiteitencommissie
Dr. Deborah van Doorn
Drs. Titia Kortbeek
Dr. Theo Mank
Contactformulier
 
 
 
Committee Merial Award

 Zie  Merial Award

 

 
     
     
Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven