De intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP).

 

Gebruikmaking van teksten of foto's op deze website voor commerciele doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de NVP.

 

De teksten van de website "www.parasitologie.nl" vallen onder de verantwoordelijkheid van de NVP. Hoewel bij het verzamelen en verwerken van de gegevens de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de NVP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en overige onjuistheden aanvaarden.

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven